Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чылдылга-энергетика комплекстериниң объектилерин келир кышка белеткеп эгелээн

Тывада чылдылга-энергетика комплекстериниң объектилерин келир кышка белеткеп эгелээн 28.05.2020
Тываның Чазаа чаа одалга сезонунга чылыдылга-энергетика комплекизин белеткээр планны бадылаан. 
ТР-ниң Энергетика яамызының медээзи-биле алырга, ынаар 1,6 муң ажыг хемчег кирген. Баш бурунгаар санаашкыннардан көөрге, ооң ниити түңү 705,2 млн. рубль болур: 461,5 млн. рубли – бюджет акша-хөреңгизи, арткан 243,7 млн. – ЧЭК бүдүрүлгелериниң инвестициялары. 
3 котлоагрегатка капитал септелгени кылыр, а 16 котелдуң база 4 турбоагрегаттарның агар септелгезин чорудар. Оон аңгыда чылыг четкизиниң улуг болгаш ортумак хемчээлдиг 5,6 километр хоорзаларын солууру көрдүнген. График езугаар септелге ажылдары сентябрь 1-де доостур ужурлуг. 
604 км-де шөйлү берген 0,4 - 110 кВ күчүлүг агаар шугумнарынга капиталдыг септелгени кылыры хемчеглер даңзызында кирген. 10/0,4 кВ күчүлүг трансформаторлуг 46 подстанцияга база 1000 кВА чедир күчүлүг 40 трансформаторларга капиталдыг септелгени кылыр. 109 га ниити шөлде чырык дамчыдар шугум оруун арыглап, чагыларын база удазыннарын солууру планда кирген. Чыл төнчүзүнге чедир ол ажылдарны доозар.

Возврат к списку