Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чажыт арага садып турар 28 черни "Идепкейлиг хамааты" чат-бот таварыштыр илереткен

Тывада  чажыт арага садып турар 28 черни "Идепкейлиг хамааты" чат-бот таварыштыр илереткен 17.04.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның инициативазы-биле чажыт арага садып турар черлерни бижип дамчыдар “Идепкейлиг хамааты”/"Активный гражданин" чат-ботту чонда нептереңгей "Вайбер" биле "Телеграм" мессенджерлерде ажыдып, бо чылдың мартта ажылдаткан. Чоннуң дыңнадыг-чагаалары-биле ажылдаар Тывада Регион удуртулгазының төвү инициативаның техниктиг деткимчезин боттандырган.
Марттың төнчүзүнден бөгүнге чедир, корум-чурум камгалаар органнарның чоннуң дыңнадыы-биле ажылдаар ол чат-боттары таварыштыр, арага чажыт садып турар 28 точканы бүрүткээн. Олардан 22 объектиниң 6-зы “адрестер” болган. Хамаатыларның дыңнадыгларга даянгаш, айыттынган точкаларже үнгеш, хыналдаларның түңнели-биле административтиг хемчеглерни онааган.
Кызыл хоорайда "Сай" (ЛДО), Дөгээ-Баары кудумчуда “Енисей”, Магистральная кудумчуда “Мое желание” (ПДО), Красноармейская кудумчуда "Мясоделофф", Титов кудумчуда "Наливали", "Дар" дача ниитилелинде "Алдын-Херел", Шеми суурда Ленин кудумчуда "Ассорти" лар ээзи хуу сайгарлыкчыларга хамаарыштыр административтиг протоколдарны тургускан (материалды судче шилчиткен).
Кызылда Комсомольская кудумчузунуң 10 дугаар бажыңында “адресте” арага чажыт садыглаан барымдаа илереттинген: спирт холуксаалыг 0,5 литр хемчээлдиг 9 чук саваны хавырган. Аржаан суурда "Шанс" садыгның ээзи хериминиң иштинден водка саткан барымдааны демдеглээн. Шагаан-Арыг хоорайда "Абрикос" садыындан водка саткан барымдааны илереткеш, хыналданы чорудуп турар.
2023 чылдың эгезинден бээр, "Обувь" биле "РПС" баазаларда чажыт арага садып турган 22 фактыны туткан.
Илереттинген чамдык фактыларның материалдарын судче дамчыткан.
Чажыт арага продукциязы садып турар дээш чаңгыс эвес катап хынаткан садыг объектилери болгаш "адрестер" бо удаада база бар болган. Ооң мурнунда чурум хажыдыышкыннары турбаан-даа болза, хамаатыларның дыңнадыынга даянгаш, ханылданы албан чорудар апаар.
Хамаатылар спирт чажыт садып турар факт-барымдааларлыг дыңнадыглары "Телеграм" мессенджерде http://t.me/aktivnyi_grazhdanin_bot чат-ботче, «Вайберде» - https://watbot.ru/w/o6t чат-ботче дыңнадып болур. Республикада кем-херек үүлгедиглериниң көвей кезииниң чылдагааны арагада деп демдеглээш, чат-боттар таварыштыр ындыг ажылды күштелдирер инициативаны Тываның Баштыңы идип үндүрген. Владислав Ховалыг чаңгыс-даа дыңнадыг кичээнгей чок артпазын дыңнадып, бир эвес спирт холумаан чажыт садып тургаш чаңгыс эвес катап туттурар болза, садыг черин хаарынга чедир шыңгыы кеземче алдынар дээрзин сагындырган.


Возврат к списку