Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчыларын Масленицаның хайымныг неделязы манап турар

Тываның чурттакчыларын Масленицаның хайымныг неделязы манап турар 16.02.2023

Чаңчылчаан масленица неделязы бо удаада февраль 20-де эгелээш, Шагаа болгаш Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле капсырлажып эртер.
Тываның өөредилге черлери база библиотекаларында Масленицаның делгелгелери, чуруктар мөөрейлери, спортчу маргылдаалары, оюн-тоглаалары онлайн болгаш оффлайн хевирде эгелээн. Бо неделяда республиканың школаларынга темалыг класс шактары база блины ярмаркалары болуп эртер.
Орус культура төвү февраль 20-де байырлалдың кол демдээниң бирээзи – блинылар-биле кызылчыларны хүндүлээр. А февраль 22-де блиныны быжырып, шайлаар болза, 24-те Масленицаны байырлап эгелээниниң төөгүзүн, ужур-чаңчылдарын тайылбырлап, Масленица мультифильмнерин көргүзер.
Февраль 23-те, Тыва үндезин культура төвүнге «Октай», «Верея», «Тыва» аас чогаал-этнографтыг ансамбльдарының киржилгези-биле, ТР-ниң алдарлыг артизи Сергей Сокольников концертинче чонну чалап турар.
«Енисей» хоорайның культура бажыңы бо неделяның дургузунда ВКонтакте https://vk.com/dkenisei социал четкиге «Кышты үдеп, ырлап, хөглээл!» деп кожамыктарга онлайн-конкурсту база «Угулзалыг блинылар» онлайн-челленджти эрттирер.
Субботада, февраль 25-те, Кулуьтура бажыңының бодунга «Общение» улусчу ужурлар клувунуң масленица кежээлери, а Орус культура төвүнге 10-16 харлыг уругларга камгалал ойнаар-кыстар кылырынга мастер-класстар болур. «Эне-Сай» культура бажыңы ол хүн оюн-тоглааны: шоодайлыг чарышты, хендир тырттары, аскыр-дагаалар чогужу, кидис идик өйери, “Үш бут” эстафетаны организастаар. Тываның күрүнениң ойнаар-кыстар театры 17.00 шакта “Эрткен үениң чажыды” деп шиизи-биле Масленицаның культурлуг программазын доозар.
Субботада ортумак профессионал өөредилге черлери Руська Масленицаны байырлап турганынга кичээлди эрттирер. Республиканың хоочуннар болгаш инвалидтер бажың-интернаттарынга, өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төптеринге база чонну ажылга хаара тудар төптерге байырлал дугайында лекцияларны номчуур. Аңаа-ла улусчу камгалалдар кылырының мастер-класстарын эрттирер.
Улуг-хүнде, февраль 26-да, Кызылдың Арат шөлүнге, Масленицаның сөөлгү хүнүнде чоннуң хөглээшкини-биле байырлал доостур. Дал дүъш турда, байырлал ярмарказы, оюн-тоглаалар эгелээр. Эң-не аваангырлар чагы бажынче үнерин семээр. Арат шөлүнге 12-00 шактан эгелеп, «Сумелекчи 1, 2» юридиктиг төптүң юристери халас консультацияларны бээр, эмчилер маммографтыг болгаш флюорографтыг шинчилгелерни эрттирер.
Марттың 5-ке чедир, республиканың школаларынга Масленицаның класс шактары, оюннары, эртенги шактарда байырлалдары уламчылаар.


Возврат к списку