Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада шээр малдың баш саны 3,1 хуу өскен

Тывада шээр малдың баш саны 3,1 хуу өскен 02.06.2022 Тываның көдээ ажыл-агыйы көдээ ажыл-агый продукциязының бүдүрүлгезинде эки туружун салбаан – эрткен чылдың январь-апрельге деңнээрге ол 1 хуу көвүдээн (2020 чылдың январь-апрельге деңнээрге – 2,8).

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының 4 айның түңнелдерин республика чазаанга сайгарып чугаалашкан. Көдээ ажыл-агыйының мал ажыл-агыйы адырның өзүлдезин хандырган, 2022 чылдың январь-апрельде малдың база дагааның дириг деңзизи-биле бүдүрүлгезин 0,1 хуу көвүдеткен.

Мал бажының өзүлдезин өшкү база хой ажыл-агыйлары берген. Апрельде шээр малдың баш саны 3,1 хууга немешкен. Ниити мал бажының санында хой база өшкү бажының үлүү 43 хуу четкен. Эң хөй шээр мал бажын тудуп турар чоннуң ажыл-агыйлары кол өзүлдени берген. Ол ажыл-агыйларда чыл эгезинден улуг бода малдың баш саны 0,4 хуу өскен.

А улуг ажыл-агыйларда улуг бода малдың баш саны 30,8 хуу, хаванның 16,7 хуу эвээжээн. Ол ажыл-агыйлар хой база өшкү ажыл-агыйынче шилчип турарындан, ындыг ажыл-агыйларның саны 5 хуу көвүдээн. Ниити улуг бода малдың баш санының 20 ажыг хуузу улуг ажыл-агыйларда бооп артпышаан.

Бүгү-ле хевирлерниң ажыл-агыйларында сүт бүдүрүлгези 2021 чылдың январь-апрельге деңнээрге 3,2 хуу көвүдээн. 2021 чылдың январь-апрельге деңнээрге чуурга бүдүрүлгези 2,1 хуу эвээжээн.

Возврат к списку