Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Шагаан-Арыгның социал объектилеринде чылыгны өйлээр чурумну тудуп турар

Тывада Шагаан-Арыгның социал объектилеринде чылыгны өйлээр чурумну тудуп турар 07.03.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның удуртканы оперативтиг штаб Шагаан-Арыгның социал объектилеринде байдалды контрольда тудуп турар. Ол ышкаш тускай угланыышкынныг яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары байдалды хыналдада алган. Бөгүнде өөредилге, культура, чонга социал дуза объектилериниң одалга системазында үрелиишкиннер чок, чогумчалыг температура чурумун тудуп турар. Ажылдакчылар объектилерде дежурныйлавышаан, байдалды доктаамал мониторингилеп турар.

Шагаан-Арыг хоорайның девискээринде сес өөредилге организациялары: беш уруглар садтары («Солнышко», «Ручеек», «Челээш», «Сказка», «Бодаган»), үш школа (1 база 2 дугаар школалар база гимназия), Тываның тудуг техникумунуң филиалы ажылдап турарын, Тываның Өөредилге яамызы дыңнаткан. Хоорайда ведомствонуң оперативтиг бөлүүн сайыттың бирги оралакчызы Ольга Сенди биле оралакчы Ольга Якушева удуртуп, өөредилге чорудуун, хөй аалдыг чаагайжыттынган бажыңнарда чурттап турар ажы-төлдүг өг-бүлелерни мониторингилеп, өөредилге объектилериниң байдалын хынаарын организастаар ажылдарны дүүштүрүп турар.

Уруглар сады чаштарны хүлээвейн турар, а школалар өөредилгени ырактан чорудар кылдыр шилчиткен. Ниитиниң чуртталга бажыңнарында чурттап турар техникум сургуулдарын хоорайда болгаш өске суурларда чурттап турган черлеринче чедирген.
"Сайзырал" төвүнүң психологтары когарааннарга, оларның өг-бүлелеринге болгаш чоок кижилеринге психологтуг дузаны көргүзүп турар.

Суг эргилдезин долгадып эгелээнинден, культура албан черлериниң бажыңнарында температура өйлеттинген деп, Культура яамызы дыңнаткан. Хоорайда дөрт культура албан черлери – төпчүткен библиотека системазы, кожууннуң культура төвү, уругларның уран чүүл школазы база "Он-Кум" модель агентилелиниң аңгы оран-савазы ажылдап турар. Албан черлериниң удуртукчуларынга айтыышкынны берген, олар объектилеринде байдалды боттарының контролюнда алган. Бир эвес херек апарза, чылыдыр үрер херекселдерни бээрин Культура яамызы демдеглээн.

Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының удуртулгазында ийи социал камгалал черлери Шагаан-Арыгда бактааттынган: Улуг-Хем кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төвү база Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвү.

Чонну ажылга хаара тудар төптү печка-биле одаар болганындан, хүн чуруму езугаар ажылдап турарын ведомство дыңнаткан. Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвү үрелиишкиннерни болдурбас дээш, одалга системазында суун төккен. Өрээлдерни чылыдыр үрер херекселдер-биле чылыдып турар. Албан чериниң ажылдакчылары ажылдаар черинде агаарның чылыын доктаамал хынап турар.


Возврат к списку