Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада арга-арыг өрттерин ырактан дарый илередип тывар мониторинг системазы ажылдап турар

Тывада арга-арыг өрттерин ырактан дарый илередип тывар мониторинг системазы ажылдап турар 18.04.2023

Тываның арга-арыг фондузунуң девискээринде аңгы-аңгы точкаларда арга-арыг өрттерин ол дораан ырактан тып илередиптер үш тускай системаны ажылдаткан. Республиканың ийи кожуунунда: Таңдының Балгазын арга-арыг ажыл-агыйының девискээринде база Бии-Хемде «Тайга» станциязының бедик черлеринде тургускан ийи камера ол чоок кавы девискээрлерни хайгаарап турар. Бо чоокку үеде Адар-Төш арт кырынга эптеп тургузар шак-ла ындыг система Чөөн-Хемчик биле Чаа-Хөл кожууннарның арга-арыг шөлдеринде байдалды хыналдага алыр. Өрт айыылының сезонунда, азы 2023 чылдың октябрьга чедир хайгаарал ажылдары уламчылаар.
Республиканың Арга-арыг болгаш бойдус ажыглал яамызының тайылбырлап турары болза, программа хандырылгалыг, AXIS Q6-75-T камера баазалыг “Өртчү хайгыылчы” аппарат-программа комплекстиг система арга-арыг өрттерин боду-ла ырактан тып, мониторингилээр. Ырактан башкарар эглип турар видеокамераларлыг ук система оттуң ыжындан-на өрт үнген черни тыптар. 360 градус-биле долганып тургаш, 30 хире км ыракта черлерни ол хайгаараар шынарлыг.
«Тывасвязьинформ» АН системаларның үзүктел чок ажылдаарын хандырып, ачы-дузаны организастаар. "Авиаарга-арыгкамгалал" ФКА арга-арыг ажыл-агыйының регионнуң диспетчер албаны, ТР-ниң Арга-арыг болгаш бойдус ажыглал яамызының инспекторлары хайгааралды чорудар.
2021-2022 чылдарда республиканың арга-арыг шөлдеринде тургускан шак-ла ындыг бирги системаларны ажыглааны, ооң дээштиин бадыткаан. Регионалдыг диспетчер албанының ажылдакчыларының дузазы-биле өрт үнген таварылганы демдеглеп, ону дарый өжүрер хемчеглерни кончуг дүрген алган.


Возврат к списку