Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Росчетки Сибирь» чырык одалгазынче шилчиир төлевилелди Кызылга шенеп эгелээринге белен

«Росчетки Сибирь» чырык одалгазынче шилчиир төлевилелди Кызылга шенеп эгелээринге белен 17.06.2023

Петербургтуң экономиктиг делегей форумунда (ПМЭФ) Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг база «Росчетки Сибирьниң» чиңгине директору Павел Акилин «Арыг агаар» федералдыг төлевилелди боттандырып, печка одаар хуу бажыңнарны чыырык одалгазынче шилчидеринге кады ажылдаарының дугайында дугуржулгага атты салганнар. Россияның экологтуг ниитилелиниң даргазы, регионнуң экология айтырыгларының талазы-биле Хөй-ниити-эксперт чөвүлелин баштап турар Рашид Исмаиловтуң киржилгези-биле документиге атты салган.

Чырык-биле одаарынче шилчиир төлевилелди Кызыл хоорайның чер бажыңнарынга, оң база солагай талакы, ол ышкаш Вавлин ээтпээнге дачаларга база бажыңнарга боттандырары планнаттынган.
«Хуу секторнуң печка одаарындан үнген ышты шуут эвээжедир бодалдыг бис. «Арыг агаар» федералдыг төлевилел киржикчилери болгаш, федералдыг деткимче-биле ону боттандырар хемчеглерни база аргаларны ажылдап кылып турар бис. Хуу секторну чырык одалгазынче шилчидери – ооң санында. Кызылга ону шенеп эгелээринге бистиң партнерларывыс «Росчетки Сибирь» белен. Ам айтырыг – тарифтер аразының ылгалынга компенсацияның хемчээлин, чиигелде бээриниң системазын база акшаландырыышкынның дөзүн тодарадыр» – деп, Владислав Ховалыг дыңнаткан.

«Росчетки Сибирь» ПАН-ның чиңгине директору Павел Акилин Тываның экологиязынга төлевилелдиң ажыктыын демдеглевишаан, республиканың найысылалында шенелде төлевилелди боттандырарынга энергетиктерниң беленин бадыткаан.
«Практика чүнү көрүскенил дээрге, регион баштыңының идепкейжи туружу база Россияның Бойдус яамызының деткимчезинде чурттакчылар хуу секторнуң печка ыжындан хосталып, агаары арыг апаар. Бурятияда бажыңнарны электри одалгазынче шилчидер дээш, чырык четкизин эде кылырынга төлевилел-смета документациязын ажылдап эгелээн бис. Мында база-ла ындыг: Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның туружу идепкейлиг, билиишкини база күзели бар. Демниг хөделириниң механизмнерин ажылдап, регионалдыг киржилгениң хемчээлин тодарадып, федералдыг деткимчени алыр. 11,7 муң бажыңны шилчидиптер болза, ыш 67 хуу эвээжей бээр» – деп, Павел Акилин тайылбырлаан.

Ийи таланың демниг улуг ажылы печкалыг хуу бажыңнарны чырык одалгазынче шилчидеринге кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салырынга эккелген. Владислав Ховалыгның инициативазы-биле тургустунган Экология айтырыгларының талазы-биле Хөй-ниити-эксперт чөвүлелиниң 2023 чылдың январьда эрткен хуралында, чырык одалгазынче шилчиир айтырыгны бир дугаар комплекстиг сайгарып чугаалашкан.

«Тываның Баштыңының чанында бистиң экочөвүлеливистиң ажылы бодунуң үре-түңнелдерин берип эгелээнинге өөрүп тур мен. Чоннуң амыдыралының шынарын эки талаже өскертир дээш базымдан базымче байдалын өскертип турар бис. Маңаа бизнестиң харыысалгалыг туружу дыка херек. «Росчетки Сибирь» компания бодунуң ажыл-чорудулгазының өзек шынры кижилерниң кадыкшылы болур дээн арганы тургузуп турар» – деп, Рашид Исмаилов демдеглээн.

2022 чылдың июльда Тываның найысылалы «Арыг агаар» федералдыг төлевилелдиң киржикчи хоорайлар даңзызынче киргенин сагындыраал. Программага киржилге Кызылда хөй-ниити транспортунуң экологтуг арыын чедип ап, эрги котельнаяларны чаартыр, бок төгер улуг черлерни арыглап аштаар, үлетпүр бүдүрүлгелери төпчүткен азы электрилиг чылыг хандырылгазынче шилчидер арганы бээр.


Возврат к списку