Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның хемнеринде сугнуң деңнелиниң дугайында дыңнадыг

Тываның хемнеринде сугнуң деңнелиниң дугайында дыңнадыг 26.05.2021
Тываның гидрометеорология болгаш долгандыр хүрээлелге мониторинг төвүнүң дыңнатканы-биле алырга, эрткен хүнде Каа-Хем хемниң суу - 100 ажыг сантиметрге, Улуг-Хем биле Бии-Хем хемнерниң суу ортумаа-биле 48 сантиметрге улгаткан. 
Тываның өске-даа биче хемнеринде: Кызыл-Хем хем - 15 см; Элегес хем - 8 см; Чадаана хем - 18 см; Сыстыг-Хем хем - 16 см-ге суглар көдүрүлгени демдеглеттинген. 
Майның 25-те, Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөндергей сумузунда Улуг-Хөндергейниң суу көдүрүлгеш, бажыңнар чанының 12 участогун алган. 6 дугаарлыг өрт-камгалал кезээниң дүрген хөделир бөлүү чурттакчы чонга ол-ла черинге дузаны кадып турар. Хөндергей суму база Чөөн-Хемчик кожуун чагыргалары сай-довуракты төп, сугну чаяары-биле аар техниканы хаара туткан. 
Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада Кол эргелели агаар-бойдустуң чаъстап, таарымча чогун көргеш, чугула херек документилерин, эм-таңын, чылыг хептерин белеткеп алырын республиканың чурттакчы чонунга сагындырып тур. Бажыңнардан үнүп чоруур апарза, чырыктарны өжүрүп, токта коштунган херекселдерни уштуп, аарыг болгаш шимчеп шыдавас ийикпе, азы улуг назылыг кижилерге дузалажып, соңга-хаалганы хаарын утпаңар. 
Үер суунуң чоокшулап келгенин кожууннуң Чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанынче азы 8 (39422) 9-99-99 дугаарлыг “бүзүрел телефонунче” дыңнадырын сагындырып тур.

Возврат к списку