Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге дамчыдар малдарны шилип дооскан

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге дамчыдар малдарны шилип дооскан 08.06.2020
«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге дамчыдар улуг бода болгаш шээр малдың шилилдези бо хүннерде доозулган. 
Малдарда онза айыылдыг мал аарыгларынга удур тарылгаларны кылган. Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы мал-маганга ветеринарлыг болгаш шинчилге-хынаашкынныг ажылдарны чорутканын дыңнаткан. 20200 баш шээр, 80 баш бода, шупту 20280 баш малдарны шинчип, хынаан. Дамчыдар малдарның чогуур документилери болу бээрге-ле, төлевилелдиң киржикчилеринге малды бо чылдың июнь төнчүзүнге чедир үлеп доозарын сагындыраал. Бо хүннерде нормативтиг эрге-хоойлу документилерин долдурар ажылдар дооступ турар.  
«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң ээлчеглиг бешки чадазы июньда эгелээр. Езулуг-ла чоннуң төлевилели болду. Кижилер бодунуң ажыл-ижин эгелеп, өг-бүлезинге тодуг-догаа амыдыралды хандырыптар дээрзинге бүзүрээр мен. Бо чылын 105 өг-бүле төлевилелге катчыптарга, оларның ниити саны 500 ажа бээри ол. Өг-бүле бүрүзүнүң байдалын кичээнгейлиг дарый өөренип көөрүн диледим. Дамчыдар малдар шыырак, фермага дээш бээр шөлдер одар-белчиирлиг, суг хандырылгазы эки, автотранспорт-биле четтингир, чырык чагыларынга чоок болурун көөр херек. «Кыштаг» ачы-буян төлевилели эвес дээрзин угаап билзе чогуур. Амгы үеде ол зоотехниктиг, ветеринарлыг, саарылгалыг болгаш өске-даа инфраструктураны негеп келген улуг күш апарган. “Кыштаг” чоокку чылдарда көдээ ажыл-агыйның өзээ апаары чигзиниг чок” – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төлевилелдиң хөгжүлделиг базымын тайылбырлаан.

Возврат к списку