Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы биле ыдыктыг Феофан Христостуң төрүттүнген хүнүнде уруглар бажыңы биле эмнелгеге барганнар

Тываның Баштыңы биле ыдыктыг Феофан Христостуң төрүттүнген хүнүнде уруглар бажыңы биле эмнелгеге барганнар 09.01.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Кызылдың епархиязының түр башкарыкчызы көрей архиепископ Феофан январь 7-де, Христостуң төрүттүнген хүнү болур чырыткылыг байырлалда, элээн каш хемчеглерге киришкеннер. 
 Бир дугаарында Воскресенск кафедралдыг хүрээде уруглар байырлалынга чедип, оларга байырны чедиргеннер. Тываның Баштыңы Рождество концерти дээш уругларга амданныг белектерни сөңнээн. Шолбан Кара-оол Христостуң төрүттүнген хүнү дээрге Тывада кижилерни тайбыңче, бодаралче болгаш чөпшээрежилгеже чүткүлдүг болурунга националын, сөөк-язызын, шажын-чүдүлгезин болгаш өске-даа талаларын барымдаалавайн, хүндүлежип, деткижип чоруур кылдыр демнештирген байырлал-дыр деп, православ чүдүлгелиг чаңгыс чер-чурттугларынга чугаалаан. Чылда эң-не онзагай байырлалдарның бирээзи-биле православ чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирери дыка өөрүнчүг-дүр деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. 
«Аас-кежиктиг келир үеже сагыш-сеткил өскерлиишкиннерин тып алырынга Рождествонуң сылдызының чырыы бо хүн компас болуп чырып турар. Силерниң чүректериңерни бөгүн бүзүрел чылыдып, сагыш-сеткилиңерни идегел камгалап, а чуртталгаңар ынакшыл-биле ала чайгаар дола бээр. Рождество – онзагай байырлал. Ол эрткен үениң частырыгларындан кижиниң сагыш-сеткилин арыглап, чаартыптар. Мээң православ чаңгыс чер-чурттугларымны өг-бүлениң өөрүшкүзү бүргеп, байырлал эрте-даа бээр болза, чүректери кезээде аас-кежикке өпейледип чоруурун күзедим! Өг-бүлеңерге аас-кежикти, ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни, а сагыш-скетилиңер кезээде амыр-тайбың чорзун деп йөрээдим” – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байырны чедирген. 
Тываның Баштыңы ыдыктыг Феофан-биле аңгы база ужурашкан. Шолбан Кара-оол республиканың социал амыдыралынга боттуг киржилгези, хөй-ниитиниң ажыл-херектеринге эрге-чагырга-биле кады ажылдажылгазы дээш православ шажын баштыңынга четтиргенин илереткен. Сарыг шажынны удуртуп эгелээн Тываның Камбы-Ламазы Джампел Лодой ниитилелдиң шажын-мөзү-бүдүш сайзыралынга үлүг-хуузун киириштирер бүгү-ле херектерге кады ажылдаар болганын республика баштыңы чугаалаан. Тываның Баштыңы ыдыктыг Феофан-биле чугаалажып олура, Христостуң төрүттүнгени чырыткылыг бо хүнде уруглар бажыңында база эмнелгеде чаштарга чедер деп дугурушканнар.  
Рождество белектерин белеткээш, уругларже ийилээ аъттаныпканнар. Кызыл хоорайның уруглар бажыңында шупту уругларга чаагай белектерни сөңнээш, телевизорну база чазыптарга, уруглар ураа-биле уткуп алганнар. А республиканың уруглар эмнелгезинде чыдар аарыг уругларга угаан-медерел сайзырадыр ажыктыг оюннарны белекке бергеннер.
«Чырыткылыг байырлал - Христостуң төрүттүнген хүнүнде Кызылдың православ епархиязының баштыңы, ыдыктыг Феофан-биле Кызылдың уруглар бажыңында чаштарга барып чордувус. Бистиң чылыг-чымчак сагыш-човаашкынывыс болгаш кичээнгейис херек бичии оолдар, кыстарывысты белек-селектер-биле өөртүвүс. Кайы хире чаптанчыг-дыр, көрүңер даан – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уруглар бажыңында видеорепортажты тайылбырлап бижээн. – Мында уруглар эргелел деп чүвени билбестер, ынчангаш чыыра куспактаксаам кээп турду. Багай чүүлдер чаштарывысты оюп эртип-ле турзун. Уруглар бажыңында ниити байдал эки-дир, ынчалза-даа удуур өрээл сериин болду, уруглар сылдангылай бербес кылдыр, чылыглап алырын диледим». 
Тываның Баштыңы ыдыктыг Феофан-биле улаштыр республиканың уруглар эмнелгезинге четкен. 
 «… келгенивис эки болду, эмнедип чыдар ургуларга, оларның ада-иелеринге дүрген сегип, экижириин күзеп, хей-аъдын көдүрдүвүс. Христостуң төрүттүнген чырыткылыг байырлал хүнүнде Кызылдың православ епархиязының баштыңындан чаагай күзээшкиннерни алыры, дыка хөй кижилерге онзагай болуушкун-дур. Чамдык иелер ону дыңнааш, өөрүшкүден карааның чажын тудуп шыдавайн турдулар. Чалгаарап чытпайн, дүрген сегип, ойнап турзун дээш берген оюннарывысты үглей берген чаштарны көөрге, чаптанчыын” – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң бижидип алыкчыларынга дыңнаткан.

Возврат к списку