Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывада эмнелге албан черлериниң чурагайлыг болгаш техниктиг дериг-херекселдерин чаартып турар

«Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывада эмнелге албан черлериниң чурагайлыг болгаш техниктиг дериг-херекселдерин чаартып турар 18.06.2021
«Кадык камгалалы» национал төлевилел чорудуу-биле, Тыва Республикада “Кадык камгалалының күрүнениң чаңгыс аай информация системазы-биле кадык камгалалынга чаңгыс аай чурагай дөзевилелин тургузары” регион төлевилелиниң хемчеглерин боттандырып, эмчи дузазының шупту системазын чурагайжыдар. 
Тываның Кадык камгалал яамызы информастыг айыыл чок чоруктуң негелделеринге даянгаш, эмчи ажылдакчыларынга 1701 автоматчыткан ажылчын олутту чаңгыс аай информация системазынга кожар ажылдарны бөгүн эмнелге организацияларында чорудуп турарын дыңнаткан. 34 эмнелге албан черлеринде компьютер болгаш техника дериг-херекседерин чаарткан. 
2019 чылда 610, а 2020 чылда 1642 автоматчыткан ажылчын олуттарны таарыштыр тургускан. 2020 чылда туттунган 27 фельдшер-акушер пунктуларны автоматчыткан ажылчын олуттар-биле дерип, дүрген дамчыыр интернетке кошкан. 2019 чылда - 21, 2020 чылда – 33 ФАП-ты дүрген интернетке кошкан болза, 2021 чылда 35 ФАП-ты кожар. 
Республиканың эмнелге албан черлери төлевилел боттаныышкыны-биле электроннуг эмчи документилериниң реестрин ай санында долдуруп турар. Эмнелге организациялары 2020 чылдың майдан Тыва Республикада эмчи-социал экспертизаның кол бюрозунче эмнедикчиниң документилерин ол реестр таварыштыр чорудуп эгелээн. Ам аарыг кижилер чогуур справкаларны боттары чыып, киирбес. Аарыг кижилерге эмнер рецептизин электроннуг хевирге бо чылдың апрельден бижип берип турар. Эмчи РМИАС-че киирбишаан, электроннуг хевирге документини бижип бээрге, система ол бижикти аптека албан черинче дамчыдыптар. Чиигелделиг пациент бодун шынзыткан документизи-биле эмнерни ап алыр.
 “Кадык камгалалының чаңгыс аай күрүнениң информация системазы-биле кадык камгалалынга чаңгыс аай чурагай дөзевилелин тургузары” төлевилел хемчеглери-биле эмчилерге болгаш аарыг кижилерге электроннуг ачы-дузаны кииргени, эмнелге органиазацияларның ажыл чурумун экижитпишаан, эмчи дузазының шынарын бедидер ужурлуг — деп, Тыва Республиканың медицина информация-аналитика төвүнүң директорунуң информатизация талазы-биле оралакчызы Идегел Монгуш тайылбырлаан.
Россияның Кадык камгалал яамызы 2021 чылдың октябрьдан төлевилел планы езугаар, эмнээшкинниң канчаар чоруп турарын аарыг кижи боду хайгаараар кылдыр “Хайгаарат”, “Эмнээшкинге контроль” модульдарга кожуп, чүрек-дамыр, ыжык аарыгларлыг кижилерге үстүнден ниити эмчи дузазын көргүзер иштики системаны ажылдадып эгелээр.

Возврат к списку