Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва «ITM Mongolia 2019» делегейниң ХХ туризм делгелгезинге киржир

Тыва «ITM Mongolia 2019» делегейниң ХХ туризм делгелгезинге киржир 25.03.2019
Тыва Республика кызыгаар аразының база регионнар аразында туризмни хөгжүдери-биле, 2019 чылдың март 29-31 хүннеринде, Моолдуң Улан-Батор хоорайда «Мишээл Экспоцентр» делегейниң делгелге төвүнге болуп эртер «ITM Mongolia 2019» ХХ делегейниң туризм делгелгезинге ийиги удаа киржир. 
1999 чылдан бээр Моолдуң туризм ассоциациязының эгелээшкини-биле эртип турар «ITM Mongolia 2019» делегейниң туризм делгелгези ам 20 дугаар болур. Ук делгелдеде моол компаниялардан аңгыда, Кыдаттан, Япониядан, Франциядан, Көреядан дээш, өске-даа күрүнелерден төлээлер доктаамал киржип турар. 
Тыва ук делгелгеге турисчи курлавырларын делгеп, Тыва Республиканың эмчи ачы-дузазының экспорт курлавырын бир дугаар таныштырар. Тыва Республиканың туризм болгаш кадык камгалал адырында ачы-дузаларны даштыкыларга көргүзерин калбартыры - ажыл-албанның кол сорулгазы. Тыва компаниялар делгелгеге киришкеш, турисчи ачы-дузаларның делегей рыногунче үнүп, даштыкы партнерлерны тып, Тыва Республиканы туризм адырынга эки кылдыр көргүзүп, республиканы хөйге таныштырар. Оон аңгыда дааразында чүүлдерни чедип алыр: 
- Тываже даштыкы туристерни хаара тудар;  
- «Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук» база «Ачы-дуза экспорту» национал төлевилелдер-биле экспортче угланыышкынныг биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң санын көвүдедир; 
 - ТР-ниң девискээринде даштыкы хамаатыларга эмчи ачы-дузазын көргүзер.  
ТР-ниң Экономика яамызы, ТР-ниң Кадык камгалал яамызы, «ТР-ниң туризм информация төвү» КАА база республиканың туризм адырының организациялары делгелгеге киржир.  
Тодаргай медээни дараазында телефондан айтырып болур: 8 (39422) 3-44-33, Тыва Республиканың Экономика яамызының туризм ажыл-чорудулгазының килдизи.

Возврат к списку