Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның сайгарлыкчылары база чурттакчылары импортту солуптар бүдүрүлгени организастаарынга черни садыглажылга чокка ап болур

Тываның сайгарлыкчылары база чурттакчылары импортту солуптар бүдүрүлгени организастаарынга черни садыглажылга чокка ап болур 20.05.2024

Тываның эрге-чагыргазы даштыкы барааннарны солуптар бүдүрүлге кылыр деп шиитпирлээн кижилерге чер участоктарын садыглажылга чокка бээр. Майның 15-те, республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг ындыг бүдүрүлгелерге черни аңгылап бээриниң бөдүүнчүткен чурумунуң дугайында доктаалга атты салган.

Чер алырынче кордакчы билдириишкини-биле кады, даштыкы бараанны солуур төлевилелиниң бизнес-планын эрге-чагырганың төлээлеттирген органынче киирер. Эвээш дизе үш негелдеге дүүшкен турары албан.

Бирээде, планнаттынган бүдүрүлге импорт солуур продукцияны бүдүреринге херек экономиктиг ажыл-чорудулга хевирлериниң албан езузунуң даңзынче кирер ужурлуг. Шак ындыг даңзыны Тываның Чазаа 2023 чылдың январь 17-де 15 дугаарлыг доктаалы-биле бадылаан болгаш Интернетте бар.

Төлевилел езугаар инвестицияның ниити хемчээли 5 млн рубльден эвээжевес болур. Үшкү негелде – чер участогун хөлезилээр керээни чарган хүнден эгелеп 3 чылдан орайтатпайн бүдүрүлге ажылдап эгелээр ужурлуг.

Оон аңгыда, бир эвес черни дугурушканы езугаар эвес, азы төлевилел күүселдезинге эвес ажыглап турар болза, республиканың эрге-чагыргазы хөлезилел керээзин боттары үзүп кааптар эргелиг.

Импортту солаан бүдүрүлгеге чер участоктарын хөлезиге бээриниң бөдүүнчүткен чуруму амдыызында чүгле республиканың база Кызыл хоорайның черлеринге хамааржыр. Ындыг болзажок, бо чоокку үеде Тываның Чазааның сүмелээни-биле ындыг документини ажылдап кылыптарга, өске муниципалиттерге база хамааржыр апаар.


Возврат к списку