Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бүгү-делегейниң Херээженнер хүнү - Марттың 8-зин байырлаар кол хемчеглерниң планы

Бүгү-делегейниң Херээженнер хүнү - Марттың 8-зин байырлаар кол хемчеглерниң планы 05.03.2018
 Марттың 6-7-де 
Ортумак тускай өөредилге черлериниң болгаш ТКУ-нуң студентилерниң киржилгези-биле байырлал концерти, бичии классчылар ортузунга «Бичии даңгына» чарашпайларның хоорай мөөрейи - «Найысылал» арт-төпке.  
«Аваларывыска» байырлал концерти, уран чогаадылга делгелгези – Орус культура төвүнге.
Марттың 7-де
 Спорт болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамыга хамааржыр албан черлериниң аразынга спортчу оюн-тоглаалар - Кызылдың “Херел” спорт залынга 12.00 шакта.  
Караа четпестер ниитилелиниң бот-тывынгыр артистериниң киржилгези-биле “Хүндүлүг херээженге” деп байырлалдың концерти - ук ниитилелдиң Кечил-оол, 5-те библитеказынга 13.00 шакта.  
“Мэри Поппинс болгаш ооң өңнүктери” деп шиизи - Кызылдың “Тет-а-Тет” театрының биче сценазынга 13.00 шакта.  
Кызылчылага болгаш аалчыларга Март 8-ке тураскааткан байырлалдың концерти - Тываның В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга 14.00 шакта. 
“Ине биле хендир ышкаш, иешкилер таан чараш” деп мөөрей - Тыва үндезин культура төвүнге 15.00 шак.
 Кызылдың Уран чүүл колледжиниң башкыларының болгаш студентилериниң “Чедингир классика” төлевилелге дүүштүр “Романстың романтиказы” деп байырлалдың концерти - ук уран чүүл колледжиниң концерт залынга 15.30 шакта. 
Март сеске тураскааткан байырлал концерти - “Енисей" Культура бажыңынга 16.00 шакта. Март 7-ниң хүнүнде чер-черлерде ЗАГС (ХБАБ) килдистеринге чаа төрүттүнген чаштарның болгаш өг-бүле тудуп турарларның байырлыг бүрүткелин, бадылаашкынын чорудар. “Харыысалгалыг ада-ие бис” деп төлевилелге дүүштүр херээжен чон ортузунга “Херээжен кижи – өг-бүлениң чаагай чоруунуң үндезини” деп үнүүшкүннүг консультацияларны эрттирер. 
 Марттың 8-те  
В.Тока аттыг симфониктиг оркестрниң “Херээжен чон чокта чырык черге чурттаары болдунмас!” деп концерти - Тываның Күрүнениң В. Халилов аттыг филармониязынга 17.00 шакта. 
“Ханума” деп шииниң көргүзүү - Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга 17.00 шакта. 
 Марттың 10-да
 Чадаг-терге спортунуң кышкы хевиринге чарыш - Культураның болгаш дыштанылганың национал парыгынга 10.00 шакта.
Уруглар болгаш элээдилер аразынга эштиринге маргылдаа - Кызылдың И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге 11.00 шакта.  
Кызыл хоорайның күш-ажылчы коллективтериниң аразынга спартакиада - “Тайга” станциязынга 12.00 шакта.
 Марттың 7-ден 12 хүннеринде 
Кызыл хоорайның болгаш кожууннар төптериниң библиотекаларынга Март 8-ке тураскааткан ном-чурук-каасталга делгелгелерин, оюн-тоглааларны, викториналарны, чурттакчылыг черлерде “Аныяк өг-бүлелер” клубтарынга “Эң тергиин аныяк өг-бүле”, “Эң тергиин ие” деп мөөрейлерни, херээжен чон ортузунга кадыкшыл, кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбазы дугайында лекция, беседаларны чорудар.

Возврат к списку