Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның школаларын алдын медаль-биле 75 кижи дооскан

Тываның школаларын алдын медаль-биле 75 кижи дооскан 24.06.2016
 2016 чылда школа доозукчуларынга «Өөредилгеге онза чедиишкиннери дээш» деп алдын медальдарны тыпсырының байырлыг езулалы Кызылга болуп эрткен. 
 Эрткен чылын ындыг медальдарга 70 доозукчу төлептиг болган болза, бо чылын оларның саны 75 четкен. Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол өөредилгезинде тергиин түңнелдерлиг доозукчулар бо чылын немешкенинге өөрүшкүзүн чажырбаан. 
 Тывада хүндүлээчел чоруктуң чылынга тураскаадып Тыва үндезин культура төвүнге эрттирген ол хемчегде, доозукчуларның өөрүшкүзүн үлежип келгеннер хөйү-биле чыылган. Өгбелерниң кайгамчык езу-ужурларын, чаагай чаңчылдарын уламчылап, делегейге тайбың дээш тулчуп чораан болгаш тулчуп-даа чоруур дайын хоочуннарының база Россияның маадырларының, тыва эки турачыларның эрес-дидим чоруунга кажанда-даа, каяа-даа төлептиг бооп, сактып чоруурун хөй националдыг Россияның база бодунуң республиказының хамаатыларынга ол күзээн.  
 Чазак даргазы Шолбан Кара-оол чылдың-на тергиин өөредилгелиг доозукчуларны белеткеп турар Кызылдың 1 дугаар школазын, 5 дугаар гимназиязын, 15 дугаар лицейин, Ак-Довурактың 4 дугаар школазын, Өвүрнүң Хандагайты ортумак школазын айыткаш, бо чылын чаа немешкен школаларны база онзалаан.  
 - Барыын-Хемчик кожуунда Барлык суурнуң школазы алдын медальдыг болганы – улуг чедиишкин. Оон аңгыда Чөөн-Хемчиктен Чадаананың 3 дугаар школазы, Шеми школазы, Чеди-Хөлден Элегес школазы, Мөнгүн-Тайгадан Мугур-Аксы школазы 1-1 школачыны алдын медальдар-биле доостурганы силерниң, башкыларыңарның, ада-иелериңерниң тура-соруктуг күш-ажылының түңнели-дир. Хыналда-хайгаарал органнарының талазындан кайы хире кичээнгей турганын билир силер. Бо чылын шылгалда кампаниязын республика хажыдыышкыннар чок, эки түңнелдерлиг эрткенинге өөрүп тур мен. Ында, ЕГЭ-ге бедик баллдарны алган силерниң база өске-даа эш-өөрүңерниң үлүү бар – деп Тываның Баштыңы чугаалаан. 
 Орус дылдың шылгалдазында 100 баллды алган онза чедиишкиннери дээш, Тываның республика лицей-интернадының доозукчулары Яна Монгуш биле Айыраш Кужугетти республика баштыңы демдеглээн.  
 - Эрткен чылга деңнээрге «чүс баллдыглар» хөй болган. Ол дээрге чылдан чылче школачыларның билииниң шынары экижип турарының бадыткалы-дыр. Школа-интернат биле кадет корпузунуң оолдары чогуур деңнелдерни эрткен. Оолдарже кичээнгей салып, кады эрттирген үелерим хилис барбаанынга өөрүп тур мен. Үезинде сайзырадыр болза, уруг бүрүзүнде салым-чаяан бар дээрзинге бүзүрээр мен. Ол дээрге – улуг кижилерниң айтырыы-дыр – деп Шолбан Кара-оол демдеглээн.
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төөгүден сактыышкынны чугаалаан. Императоржу Россияга тергиин өөредилгелиг гимназистерни «Тергиини дээш» деп бижимелдиг медаль-биле демдеглээр турган болза, университетке «Тергиидээни дээш» деп бижимелдиг медаль-биле шаңнаар. Мында ханы утка бар, силерниң өөредилгеге кол чедиишкиннериңер – ам-даа мурнуңарда деп, регион баштыңы сагындырган.  
 - Оолдар! Шыырак дээди өөредилге черлеринче дужаап кирип алырыңарга бүзүрээр мен. Бодунарга бүзүрелдиг, дидим болуңар. МКУ-нуң доозукчуларның чамдык кезии – алдын медальдыг. Тывадан тергиин студентилерге боттуг материалдыг деткимчениң стипендиялар болгаш грантылар програмалары барын билип алыңар. Ол чедиишкинче эки чылдагаан-дыр. 
 Силерниң эң-не улуг сорулгаларыңар биче төрээн чериңерге – Тыва Республикага ажыттынарынга бүзүрээр мен. «Межегейуголь», «ТарданГолд», «Лунсин» улуг корпорацияларга техниктиг дээди өөредилге черлерин дооскан бистиң доозукчуларывыс дыка херек.
 Кызыл дипломнугларга чиигелделиг ипотека программазы ажылдап турар. 25 сертификатты доозукчулар алган. Перспективтиг аныяк специалистер, тергиин өөредилгелиг доозукчулар-биле бодум ужуражып турар мен. Мону чугаалайн – мээң аппарадымның аныяк составы чүгле кызыл дипломнуглар-биле четчелеттинген. Аныяк коллегаларымга улуг идегелди салган мен. Эки өөренгеш, төрээн чериңерже ээп чанып келиңер. Силерни шупту манап турар. Чеже-даа чалыы болзуңарза, келир үеде кады ажылдаар өөрлерим кылдыр силерни көрүп тур мен – республиканың келир үезин кады тудар бис.
 Алдын медальдарны тыпсырының езулалында доозукчулар ада-иези-биле кады үнүп кээрге, Тываның Баштыңының өөрүп четтириишкинниң бижиин оларга тывыскан. Бо чылын 75 алдын медальдың 41-и - Кызыл хоорайның школа доозукчуларында, а арткан 34-ү - көдээ школалар болгаш республика албан черлеринде.  
 Алдын медальдарның 4 эдилекчизи «Өг-бүле бүрүзүнге – дээди эртемниг бирден эвээш эвес уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге хамааржыр.

Возврат к списку