Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң боттаныышкыны

«Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң боттаныышкыны 26.05.2021
Ук төлевилелдиң 2019 чылда киржикчилери бо чылдың киржикчилеринге 250 баш инекти дамчыдар. 
Төлевилел киржикчилерин шилиири-биле муниципалдыг тургузуглар сумуларга чоннуң чыыштарын эрттирген. Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы Сенгии С.Х. чагырга черлериниң шилилгезинге даянгаш, “Чемгерикчи инек малым” төлевилелге 2021 чылда киржир өг-бүлелерниң даңзызын бо чылдың чылдың март 16-да бадылаан. 
Республиканың кожууннарындан 250 өг-бүле даңзыже кирген. Олар шупту хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер. Ада-иелерден 175 кижи ажылдыг. Долу эвес 9 өг-бүле бар, а 64 өг-бүле эвээш хандырылгалыг кылдыр санадыр. Өг-бүлелерниң 192-зи инек кажааларын тудуп алган болза, 58-зи ам туттунар. 
Майның 20-ниң хүнүнге чедир 137 социал керээ чардынган, 2019 чылдың төлевилел киржикчилери амдыызында 47 хунажынны дамчыткан. 2019 чылда инек алганнар 2021 чылдың 250 киржикчизинге малды дамчыдар: Бай-Тайга - 14; Барун-Хемчик - 18; Чөөн-Хемчик - 24; Каа-Хем - 22; Кызыл - 20; Мөңгүн-Тайга - 6; Өвүр - 12; Бии-Хем - 16; Сүт-Хөл - 14; Таңды - 16; Тес-Хем - 14; Тожу - 12; Тере-Хөл - 8; Улуг-Хем - 20; Чаа-Хөл - 8; Чеди-Хөл - 12; Эрзин - 12; Ак-Довурак - 2 . 
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының специалистери дамчыдар малга хамаарыштыр боос, боос эвезин хынап, кулаанга биркалап, малдың дугайында ветеринарлыг дептержигешти ажыткаш, ону Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга хүлээдир ужурлуг. А тус чер бот-башкарылга органнары малды учетка тургузуп, кышкы кажаа-хорааны тударын организастажыр. Төлевилелдиң бо чылгы киржикчилери малын чай эгезинде хүлээп алыр.

Возврат к списку