Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Буянныг сеткилдиг мергежилдиң каңнакчызы – республиканың эмчи колледжизи 75 харлаан

Буянныг сеткилдиг мергежилдиң каңнакчызы – республиканың эмчи колледжизи 75 харлаан 21.05.2021
Республикада хоочун өөредилге черлериниң бирээзи – эмчи колледжизи 75 харлаан юбилейлиг байырлалын демдеглеп турар. 
РСФР-ниң кадык камгалал улус комиссариадының 1945 чылда доктаалы-биле үндезилеттинген өөредилге чери - ортумак тускай билиг мергежилдиг эмчи кадрларын белеткээр республикада чаңгыс чер ол. Бо хүнде чурттуң болгаш республиканың медицина шугумунда, эмнээшкин херээ, сестра, акушер, стоматология база фармация талазы-биле тускай мергежилдиң дипломнарын алган муң-муң аныяктар ажылдап чоруур. 
Эмчи колледжизинде дээди профессионал эртем-билиглиг 39 башкылар хаара туттунган. Оларның 18-зи – башкы, 14-ү – эмчи, 5-и –дээди эмчи сестразы, 1-зи – провизор, 1-зи – эпидемиолог эмчи эртемнерлиг. 2018 чылдан бээр колледж “Амгы үениң кадык камгалалынга чаа кадрлар” регион төлевилелинде киржип турар. 
“Эрткен чылын чаа коронавирус халдавыры калбаа-биле тарап эгелээнде, өөредилге чери бодунуң ажылын бүрүнү-биле өскерткен. Доозукчу курстуң сургуулдары дарый өөредилгезин доозуп, аарыг-биле демиселдиң мурнуку одуруунче кирген. Республиканың эмнелге албан черлеринде ажылдап турар 1608 кижи хамчык аарыы-биле канчаар ажылдаарының кыска хуусаалыг курстарынга билиин бедиткен. Ковид-19 аарыынга удур тарыышкынны чурттакчы чон ортузунга калбартып, күске чедир коллективтиг иммунитетти хевирлээр дээн чурттуң президентизиниң айыткалын күүседип, эмчи сестраларынга практиктиг тускай билиглерни берген” – деп, колледжтиң директору илеткээн. 
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар В. Ховалыг республиканың шылгараңгай өөредилге чери - эмчи колледжизиниң башкыларынга, сургуулдарынга, хөй санныг доозукчуларынга, хоочуннарга, ажылчын коллективинге юбилейлиг байырлал-биле байырны чедирген. 
“2020 чылда пандемия үезинде эмчи колледжизиниң сургуулдары болгаш башкылары хамчык аарыг-биле демиселдиң мурнуку шугумунче дидими-биле кирген. “Кызыл зонага”, түр үеде ажыттынган госпитальдарынга, дүрген дуза бригадаларынга колледжтиң доозукчулары, студентилери болур волонтерлар коргуш чок ажылдаан. Оларның хөй кезии Россияның Президентизиниң хүндүлел бижиктеринге база тураскаалдыг медальдарга төлептиг болган. Берге үеде боттарыныңарны туттунуп билириңер, буянныг сеткилдииңер дээш үнелээр бис” – деп, ол бодунуң чугаазында демдеглээн.

Возврат к списку