Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның төлээлери “Херээженнер: ёзу-чаңчылдарны кадагалап – Россияны сайзырадыыл” деп шуулганда

Тываның төлээлери “Херээженнер: ёзу-чаңчылдарны кадагалап – Россияны сайзырадыыл” деп шуулганда 08.03.2024

Чоннарның ажыл-агыйының чедиишкиннериниң делгелгези “Россия” делгелге-шуулганга “Херээженнер: ёзу-чаңчылдарны кадагалап – Россияны сайзырадыыл” деп шуулган болуп эрткен. Аңаа Россияның алдарлыг артизи Айдысмаа Көшкендей, 2 дугаар рес­публика эмнелгезиниң улуг эмчизи, диетолог эмчи Анджела Канчыыр-оол киришкен. Ол ышкаш делгелгениң киржикчилеринге Тываның шылгараңгай херээжен кижилериниң дугайында фильмнерни көргүскен.

Тываның стендизинге Айдысмаа Сайын-оол­овна өөнүң ээзи Тыва Республиканың улустуң хөөмейжизи Игорь Көшкендей база оглу Чолдуг-биле кады бараалгаан. Артистер династиязы сыгыт, хөөмейге, игилге ойнаарынга, “буга-шыдыраага” мастер-класстарны эрттирген.

“Мындыг улуг хемчээлдиг шуулганга бир дугаар киржип тур мен. Ол янзы-бүрү мергежилдиң болгаш назы-харның кижилери-биле арга-дуржулга солчурунга кончуг ажыктыг-дыр. Киржикчилерниң көдүрүп турары социал ужур-дузалыг айтырыглары ниитилелдиң янзы-бүрү адыр­ларынга дузалал төлевилелдер болуп боттаныр дээрзинге бүзүрээр мен” – деп, артист демдеглээн.

Анджела Канчыыр-оол шуулганга “Кадыкшылдың квартеди: херээжен көрүш” деп лекторийниң киржикчизи болбушаан, Тываның чаң­чылчаан национал аъш- чемин – сүттен кылган чемнерни, далганны, тайга тооруун база өске-даа чемнерни таныштырган. Делгээн аъш-чемни Национал медицина шинчилелдериниң болгаш профилактиктиг медицина төвүнден коллегаларынга дамчыдып берген.

“Эмчи база хөй ажы-төлдүг ава кижи болгаш, кадык ниитилелди сайзырадыр болгаш өг-бүлениң ёзу-чаңчылдарын кадагалаар угланыышкынныг секцияларга кириштим. Оон аңгыда, “Идепкейлиг узун назын”­ дээн чижектиг өске-даа тематиктиг хемчеглерге база бардым. Программа кончуг делгем, солун болгаш арга-дуржулгаже угланган-дыр. Кадыкшыл чылынга боттандырып болур ажыктыг бодалдарны Тывага эккээр дээрзинге бүзүреп тур мен” – деп, ол дыңнаткан.


Возврат к списку