Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТР-ниң уран гимнастика федерациязының президентизи Алена Удод: Айыткалда амгы үеде дыка херек инициативалар бар

ТР-ниң уран гимнастика федерациязының президентизи Алена Удод: Айыткалда амгы үеде дыка херек инициативалар бар 19.12.2022

ТР-ниң уран гимнастика федерациязының президентизи Алена Удод Тыва Республиканың Баштыңының Айыткалын кичээнгейлиг дыңнааш, шын болгаш чугула инициативалар ында кирген деп санаан:
«Келир чылды Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылы деп чарлаанынга дыка таарзындым. Ол дыка херек. Ам ол албан езунуң документизи-биле быжыглаттына бээрге, ниити ажыл-херектерге дыка улуг деткимче апаар.
Тургузукчу күш-ажыл чаңгыс кижиниң эвес, а бүгү чоннуң чаагай чоруу болур дээнин, бодумда демдеглеп алдым. Ажылдавайн турар чонувуска ол чедип, оларны сергедиптер ирги бе деп, идегеп тур мен. Ийи дылдыг программа хевирлеттинер. Тыва дылды шиңгээдип алырын кызытсымса-даа, ол дыка берге болган, ынчангаш ол айтырыг меңээ чоок болду. Ам тускай программа бар апаар болза, дыка эки-дир.
Инвалид кижилерни демдеглээни, эки болду. Оларже чогуур кичээгейни салыр боор деп идегедим.
Баштыңның Айыткалында шупту хемчеглер амыдыралга боттанып, республиканың, чурттуң, Ада-чуртувустуң чаагай чоруу дээш ажылдаар апаар бис. Ол үлегер-чижекти аныяктарга дамчыдаалыңар».


Возврат к списку