Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ак-Довурак хоорайның чагыргазы Тываның Баштыңынга шүгүмчүлеткеш, одалга сезонун эгелээрин шиитпирлээн

Ак-Довурак хоорайның чагыргазы  Тываның Баштыңынга шүгүмчүлеткеш, одалга сезонун эгелээрин шиитпирлээн 30.09.2015
 Вторникте, сентябрь 29-та, Ак-Довурак хоорай чагыргазы одалга сезонунуң эгелээриниң дугайында айтыышкынга атты салган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага ажыл-агыйжы сургакчылаашкындан келгеш, агаарның температуразының кудулаанындан чамдык чурттакчылыг черлерде чылыг хандырылгазы ам-даа кииртинмээни дээш, соок бажыңнарда чурттакчыларны чурттадып турары дээш Чазак кежигүннерин болгаш муниципалдыг тургузугларның удуртукчуларын шүгүмчүлээнин сагындыраал.
 Республикада шупту котельнаяларны октябрьның 1-5-тен эвес, а вторникте – сентябрь 29-та ажылдадып эгелээр даалганы берген. Чазак даргазының оралакчызы Владимир Фалалеев биле чылыг болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оолга хууда харыысалганы онааган.
 Ак-Довурак хоорай мэриниң амыдырал-хандырылга талазы-биле оралакчызы Владимир Еромаевтиң дыңнатканы-биле алырга, хоорайның ЧЭТ-ин вторникте чырыкка кошкан, средада котелдарны одап эгелээр. 
 Чеди-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Карим Сагаан-оол Хову-Аксының котельнаязының котелдарын болгаш чылыг четкизин суг-биле вторникте долдуруп эгелээнин дыңнаткан. Чаа-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Станислав Сарбыкай одалга сезону эгелээнин чугаалаан. Шагаан-Арыгда чылыг четкилериниң элеп эргижирээн хоорзаларын чаартыр ажылдар доозулганын, чылыгны четвергтен эрте берип шыдавазын Улуг-Хем кожууннуң чагырга даргазы илеткээн.  
 Кызыл хоорайда одалга сезону сентябрь 18-те эгелээн, хөй квартиралыг бажыңнарда чылыг чедип келген. Ындыг болзажок, хоорайжылар бажыңнарда ам-даа соок деп, хомудалды кииргеннер. Бо хүнде Кочетов, Ангарский бульвар, Ленин, Гагарин, Кечил-оол, Дружба, Калинин, Комсомольская кудумчуларда чамдык бажыңнарда аңгы квартираларда болгаш өрээлдерде чылыг чок. Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыгдан башкарыкчы компанияларже айытпайн, байдалды боду хыналдага алырын негээн.

Возврат к списку