Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылдың төнчүзүнде «Хандагайты—Боршоо» кызыгаар эрттирилге пунктузу хөй талалыг апаар

2023 чылдың төнчүзүнде «Хандагайты—Боршоо» кызыгаар эрттирилге пунктузу хөй талалыг апаар 09.02.2023

Тываның Баштыңының даргалаашкыны-биле эрткен Тыва Республиканың Кызыгаар комиссиязының хуралында, «Хандагайты - Боршоо» ийи талалыг эрттирилге пунктузун хөй талалыг кылдыр эде классификастаар ажылдың чорудуун чугаалажып көрген.
Регионнуң орук-транспорт комплекизиниң сайыды Шораан Чыргал-оол Кызыл хоорай аэропортунда делегей чергелиг агаар эрттирилге пунктузун ажыдар талазы-биле шиитпирниң күүселдезин илеткээн. Ол ийи пунктуну дериири Тыва Респубиканың турисчи сонуургалын бедидип, немелде инвестицияларны хаара тудуп, республиканың аай-дедир аргыжылга күчүзүн улгаттырарынга идигни бээр, деп Владислав Ховалыг бодалын илереткен.
Кызыгаар комиссиязының кежигүннери Россияның федералдыг айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң база Красноярск таможнязының, ол ышкаш республика яамылары биле ведомсволар удуртукчулары киржилгези-биле, автомобиль болгаш агаар эрттирилге пунктуларын эде кылып, ажыглалче киирер ажылдарда удур-дедир харылзаа айтырыгларын чугаалашкан.
«Шилчилгелиг үеде хамаатыларга эптиг байдалдарны тургузуп, графикти хевээр арттырар дээш, ведомстволар аразында ажылды дүүштүрери чугула» - деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.
Эрткен 2022 чылда Тываның Өвүр кожуунунда автомобиль эрттирилге пунктузу дамчыштыр пассажирлер аргыжылгазы элээн өскен. Бир эвес 2021 чылда пункт таварты 3 516 кижи эрткен болза, 2022 чылда күрүне кызыгаарын оон 92 075 кижи эрткен.
2007 чылда Россияның даштыкы херектер яамызы биле Москва хоорайда Моолдуң элчин чериниң аразында чарган дугуржулга езугаар, база Россия Федерациязының Чазааның ол-ла чылын хүлээп алганы айтыышкынын боттандырары-биле, «Хандагайты - Боршоо» ийи талалыг эрттирилге пунктузун хөй талалыг кылдыр классификастап турарын Тываның орук-транспорт сайыды сагындырган. Моолдуң талазындан «Урумчи (Кыдат) – Ховд (Моол) - Улангом (Моол) – Хандагайты (Россия)» чурттар аразының автомобиль магистралының тудуун доозуп, Боршоо эрттирилге пунктузунга делегей эрге-байдалын тывысканы, хемчегни эгелээринге идиг болган.
Россияның Кызыгаар тудуу ФККА-биле күрүне керээзин чарган «Оргэнерготудуг» институт» АН тудуг организациязы амгы үеде объектиде эде тудуушкун ажылдарын кылып турар. 2023 чылдың төнчүзүнде ажылдар доостур. Чыл эгезинде тудуг организациязы дүрген эптээр материалдарны база дериг-херекселдерни ол черде чедирип алган. Ажылчын күштү, тудуг техниказын база материалдарны – немелде курлавырларны хаара тудар ажылдар идепкейлиг чоруп турар.
«Россия Федерациязының күрүне кызыгаары» (2012-2024 ч.ч.) федералдыг тускай сорулгалыг программа-биле «Хандагайты – Боршоо» автомобиль эрттирилге пунктузун эде чаартыр хемчеглер боттанылгазынче 1113,6 млн. рубль көрдүнген.
РФ-тиң Чазаа 2019 чылда Кызыл хоорайның аэропортунга делегейниң агаар эрттирилге пунктузун ажыдар дугайында шиитпирни хүлээп алган. Садыглажылганың түңнелинде, агаар эрттирилге пунктузунуң техниктиг хандырылгазын кылыр күүседикчи кылдыр «Соңгу барыын тускай харылзаа» КХН/«СевЗапСпецСвязь» тодараттынган.
Бо чылдың ортаа үезинде тудуг ажылдары доостур. Дериг-херекселдерни база чогуур материалдарны садып алган. Эрттирилге пунктузунуң эртер черин шилдээр, ап чораан чүүлдерин, эт-херекселдерин хынаар интроскоп, рентген-телевизорлуг дериг-херекселге чөпшээрел алырынга документилерни кылдырып турар.
Автомобиль болгаш агаар эрттирилге пунктулар тудуунуң үезинде айтырыглар тургустуна берзе, ажыл чуруму-биле шиитпирлеп, стратегтиг чугула инициативалар күүселдезинде регионнуң эрге-чагыргазынга деткимчени көргүзер деп, Кызыгаар комиссиязының кежигүннери дугурушкан.


Возврат к списку