Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы 2016 чылдың көдээ ажыл-агый чизезинге ыяк белеткенирин дааскан

Тываның Баштыңы 2016 чылдың көдээ ажыл-агый чизезинге ыяк белеткенирин  дааскан 14.07.2015
   2016 чылдың июль 1-ден август 15-ке чедир, чедери берге ыраккы черлерге сентябрь 15-те ноябрь 15-ке чедир бүгү-российжи көдээ ажыл-агый чизези эртер. 2016 чылдың июль 1-де байдал-биле статистика көргүзүглерин алыр. Чуртта күрүнениң аграрлыг политиказының шынарын экижидеринге ийиги көдээ ажыл-агый чизези кол рольду ойнаар ужурлуг деп, эсперттер санап турар. 
    Чазак кежигүннери болгаш муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларының киржилгези-биле эрткен селектор хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың девискээринге көдээ ажыл-агый чизезин чогуур дңенелге эрттиреринге ыяк белеткенирин кыйгырган. 
   «Ол ажыл чугула херек, чизени шынарлыг чорутканының түңнелдеринден федералдыг субсидияның хемчээли хамааржыр. Ооң мурнунда тожу тываларын сан-чурагайга киирбээни ышкаш частырыгларны кылып болбас» - деп ол демдеглээн. 2006 чылда эрткен чурттакчы чоннуң чизезиниң үезинде чизечилер Тожуда тывалардан аңгыда тожу тывалары барын тоомчага албайн барганын сагындыраал. Херек кырында 4442 тожу тывалары чүгле 1900 чедир кызырылганы чизелеттинген. Шак ындыг таварылгалар Россияның террриториязында чурттап турар өске-даа эвээш санныг чоннар-биле болган. 
   Бүгү-российжи көдээ ажыл-агый чизези көдээ ажыл-агый чизезиниң объектилериниң дугайында федералдыг хоойлужудулга-биле көрдүнген комплекстиг статистика шинчилели болур. 
    Көдээ ажыл-агый чизезиниң объектилеринге көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүреринге көрдүнген болгаш ажыглап турар чер участоктарының өнчү ээлери, ажыглакчылары, эдилекчилери болгаш арендаторлары болур юридиктиг болгаш хуу кижилер хамааржыр. Шак ындыг объектилерге көдээ ажыл-агыйының мал-маганын тудуп турар юридиктиг болгаш хуу кижилер база кирер. 2006 чылда бүгү-российжи бирги чизени эрттирген. Чизени он чылда бир катап чорудар. 
  Бо чоокку хүннерде Росстаттың удуртукчузу А.Е. Суринов Тывага ажыл-агый аайы-биле кээр.

Возврат к списку