Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аас-кежиктиң дүлгүүрү кайдал?

Аас-кежиктиң дүлгүүрү кайдал? 04.12.2013
Аас-кежиктиң дүлгүүрү кайдал? Ону дилээн, ону тыпкан кижи бар бе? Анаакайың, ону дилээн кижи бар дээрзинге чигзинер апарган мен. Чуртталгада кым мен, чүү мен, кижи мен бе деп боданмас, бодун боду танывастааннар бистиң аравыста көвүдээни чажыт эвес-ле болгай. Чоокта чаа-ла чараш, аныяк, арын-шырайы силиг чораан кижини бо кижи таныыр аргажок апарган болгулаар. Эң ылаңгыя херээженнер ындыг болгулаарга, дыка хомуданчыг. Эктинден тыртыпкаш, «Эжим, сен канчап бардың?!» деп чугаалаксааң кээр, хая көрүп келзе-ле, көңгүс өске көрүштүг, бодалдыг, сактырга-ла, четкерге алзыпкан-биле дөмей болур. Ону боду билир ирги бе? Четкер-биле четтинип алган чоруурун каяа билир деп, але. Дыка хөй кижилер арагага сундуккаш, арага четкеринге шалбададып алгаш чоруурун, ооң кулу апаары, шынап-ла, шын-дыр ийин. Ынчангаш эрте дээре-ле чоок кижилериңерни камгалап, арага-четкер аспаандан хостап алыңар деп чагыксаар-дыр мен.

Бурган хайырлаан долу аас-кежиктиг, өг-бүле, ажы-төлдүг, ажыл-агыйлыг чорууру, күзел-соруу бүдери чүгле кижиниң бодундан дыка хамааржыр. Уруг-дарыының кандыг кижилер боору база ооң бодундан хамааржыр. Бир эвес ада-ие боттары арага ижер хирезинде, арага-дары ишпеңер деп ажы-төлүн сургаарга, ажыы чок деп бодаар мен. Оларның боттарының эки үлегер-чижээ чок-тур. Ындыг ава, ачаның сургаашкынын оолдары, уруглары тоовас, оларның боттарын хүндүлевес. Мээң оолдарымның элээди назы-хары чедип, эш-өөрү-биле маңнаар үези келирге, шыңгыы чагып, сургап турдум. Ада-ие боттары арага-дары ишпес, ажыл-ишке, амыдырал-чуртталгага кызымак боорга, ажы-төл база ындыг боор дээрзин эскердим. Аас-кежиктиң дүлгүүрүнүң чажыды ол-дур!

Ульяна Аракчаа-Величко. Шагаан-Арыг хоорай.
"Шын" солунВозврат к списку