Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада күскү-кышкы одалга үезинге белеткел чоруп турар

Тывада күскү-кышкы одалга үезинге белеткел чоруп турар 26.07.2018
2018-2019 чылдың күскү-кышкы одалга сезонунга белеткел 54 хуу деңнелде. Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы июль 26-да ындыг медээни берген.  
Тываның чылыг-энергетика комплекизиниң объектилеринге септелге ажылдарын кылырынга ниитизи-биле 196 млн. рубль хемчээлдиг акша көрдүнген. Ол сорулгага республика бюджединден 68,7 млн. рубльди тускайлаан болза, бүдүрүлге бодунуң 127,4 млн. рубль акшазын үндүрер. Бо хүнге чедир 86 млн. рубльге акшаландырган.  
Тыва Республиканың «УК ТЭК 4» КУБ-туң ажыглалында дөрт улуг котельнаяда ийи котлоагрегаттың капиталдыг септелгезин кылган, котельнаяларның дузалал дериг-херекселиниң агар септелгези чоруп турар. «Кызыл ЧЭТ» АН дөрт котлоагрегаттың база үш турбоагрегаттың агар септелгезин дооскан, 1,7 км узун хемчээлдиг эргижирээн чылыг четкизин солаан. «Тываэнерго» акционерлиг ниитилел 110-дан 0,4 кВ күчүлүг чырык четкизинде септелге ажылдарын 63 хуу күүсеткен. Чырык четкизиниң 570 чагыларын база 21 км удазыннарны солаан, 7 подстанцияда база 33 трансформаторлуг подстанцияларда дериг-херекселдерниң капиталдыг септелгезин чоруткан.
 Республиканың чедери берге чурттакчылыг черлеринде чырык энергиязын бээрин хандырып турар дизельдиг электростанцияларже одаар чүүлдү план езугаар сөөртүп чедирип турар.
 Тываның Чазааның бо чылдың апрельде бадылаан доктаалы езугаар, республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң объектилериниң 2018-2019 чылдарның одалга сезонунга белеткелин чорудуп турарын яамы демдеглээн.

Возврат к списку