Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа Ми-8 вертолеттуң экипаж кежигүннериниң өг-бүлелеринге материалдыг дузаны аңгылаар

Тываның Чазаа Ми-8 вертолеттуң экипаж кежигүннериниң өг-бүлелеринге материалдыг дузаны аңгылаар 12.08.2015
 2014 чылдың октябрьда Тожу болгаш Кызыл кожууннарның девискээринге аңдарылган Ми-8 деп вертолеттуң экипажының амы-тынындан чарылган кежигүннериниң өг-бүлелеринге материалдыг дузаны курлавыр фондузундан чедирериниң дугайында айтыышкынны Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол үндүрген. 
 Ол халапка таварышкан рейсти хуу чагыг езугаар «Туваавиа» компания коммерциялыг үндезинге күүседип чораан деп Чазак хуралынга регионнуң удуртукчузу дыңнаткан. Халаптың чылдагааны чүдел, айыыл чок чоруктуң дүрүмнери сагыттынган бе дээрзин оперативтиг истелге бөлүү тодарадыр. 
 Ындыг-даа болза, экипаж командири Адар-оол Норбунуң бедик мергежилдиг чоруунга чигзиниишкин турбас, ол дээди ужудуушкунга мергежилдиг чоруу дээш республиканың бедик шаңналдарын чаалап ап келген деп, Шолбан Кара-оол санап турар. «Бедик мергежилдиг ужудукчулар республикада хөй эвес — деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.—Специалист кижилеривисти чидирген бис. Оларның өг-бүлелери он ай дургузунда баш муңгаш болуп, сагыш-сеткили аарып, ынчалза-даа идегеп келгеннер. Качыгдалга таварышкан кижилерге деткимчени көргүзер ужурлуг бис».
  «Туваавианың» мөчээн ажылдакчыларының өг-бүлелеринге материалдыг дузаны Чазактың курлавыр фондузундан тускайлаар деп айтыышкынны Тываның Баштыңы үндүрген. Регламент езугаар Тыва Республиканың Чазааның курлавыр фондузундан үндүрер чаңгыс удааның материалдыг дузаның хемчээли 30 муң рубль болур. Өг-бүлелер-биле организастыг ажылды чорударын Чазак Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хууракка дааскан.
 Озал-ондак болган черде оперативтиг истелге бөлүү ажылдап турар. Ми-8 вертолеттуң бижимел чорудар дериг-херекселин тыпкаш, ону Күрүнелер аразының авиация комитединге шинчилээри-биле дамчыткан. 
  2014 чылдың октябрьда читкен Ми-8 вертолеттуң бузундуларын Тываның Кызыл кожууннуң Улуг-О дагның ийинден арга-арыг өрттериниң байдалын хынап турган Төп шериг оркугунуң шериг албанныглары душ бооп тыпкан. РФ-тиң ИС дыңнадып турары-биле алырга, веролет кээп ушкаш, бичии-бичии кезектер кылыр буступ, бир гектар хире черде тараан.
 "Тува Авиа" авиакомпанияның Ми-8 вертоледу Кызылче Соруг деп черден ужуп үнгеш, харылзааже олчаан үнмээн. Ону хөй санныг волонтерлар, авиация болгаш Роскосмостуң специалистери ийи ай хире дилээн. Дилээшкинге 800 ажыг кижи, 100 ажыг агаар суднозу киришкен.

Возврат к списку