Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Республиканың Хөй-ниити палатазының чаа составы ажылын эгелээн

Тывада Республиканың Хөй-ниити палатазының чаа составы ажылын эгелээн 20.12.2023

Кызыл хоорайның 1 дугаар уруглар садының директору, арга-дуржулгалыг башкы Алесия Бажина Хөй-ниити палатызының бешки чаа составының даргазында соңгуткан. Анатолий Дамба-Хуурак хөй-ниитичилер даргазының оралакчызында томуйлаткан. 

Палата кежигүннери бадылаашкын-биле дараазында үш чылда ажылдаар хөй-ниити органының дөрт комиссиязының составын хевирлээн. Аңгы-аңгы адырларда ажылдап чоруур республиканың идепкейжи чурттакчыларындан 24 кижи составтыг Хөй-ниити палатазы тургустунган.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг хөй-ниити органының чаа составынга үре-түңнелдиг ажылды күзээн. Алеся Бажинаның назы четпээн өөредилге адырында улуг организатор арга-дуржулгазы мындыг харыысалгалыг ажылга херек апаарын ол демдеглээн.

Владислав Ховалыг республика эрге-чагыргазы-биле сырый кады ажылдааш, ниитилел ужур-дузалыг дыка хөй айтырыгларны шиитпирлээн Хөй-ниити палатазының ооң мурнунда составынга четтиргенин илереткен:
- Хөй-ниити палатазының ооң мурнунда составы республика амыдыралынга база эрге-чагырганың шиитпирлерин сайгарарынга идепкейлиг киришкен. Хөй-ниити палатазы соңгулдаларга хайгааракчыларны белеткеп, Президент Владимир Владимирович Путинниң даалгаларның күүселдезинге мониторингини кылып, ТШО эгелей бээрге шериг албанныгларга база оларның өг-бүлелеринге дуза көргүзер ажылды алган.

Республиканың удуртукчузу хөй-ниити органының чаа составы үре-түңнелдиг кады ажылдаар боор дээрзинге бүзүрелин илереткен.

Тывада Республиканың Хөй-ниити палатазының бирги составы 2011 чылда тургустунганын сагындыраал.


Возврат к списку