Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Акы-дуңма дуза

Акы-дуңма дуза 06.03.2014

Украинада байдалга хамаарыштыр

Тываның Баштыңы: «Крымчыларга бистиң дузазывыс дээрге, Россияга удур хөөннү тывылдырган чорукка удур демисежип турар бүгү украиннер-биле  эп-сеткил каттыштырылгазы-дыр».

Хуу акша-хөреңги-биле Крымга дуза чедирериниң дугайында республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкинин Тываның Чазааның кежигүннери деткээннер. Украинада эрге-чагырганы күш-биле ээлеп алганнарның политиказы-биле чөпшээрешпейн турарындан экономиктиг болгаш саң-хөө хоозуралынга чедер чеде берген украин автономияның чурттакчы чонунга дуза кылдыр бир хүннүң шалыңын шилчидеринге регионнуң яамыларының болгаш ведомстволарының удуртукчулары белен.

«Крымчыларга бистиң дузазывыс дээрге Россияга удур көөр хөөн чок чорукту тывылдырып, күш дөгеп турар үүлгедикчи күштерге, хоойлу-дүрүм чок чоруктарга удур демисежип турар бүгү украиннер-биле эп-сеткил каттыштырылгазы-дыр» — деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. Берге үени  чурттап турар акы-дуңма чоннуң салым-хуузу дээш дүвүреп чоруур кижилер Чазактың үлегерин эдерер дээрзинге бүзүрелин Шолбан Кара-оол илергейлээн. Россияның аңгы-аңгы регионнарындан дузалашкан акша-хөреңгини  мөөңнеп турар черже чыгдынган акшаны шилчидерин Тываның Баштыңы Саң-хөө яамызынга дааскан. Тывада украиннер ниитилежилгези-биле харылзааны тударын, херек апарган таварылгада оларның Украинада төрелдеринге дуза чедирерин Шолбан Кара-оол бодунуң оралакчыларынга даандырган, оларның саны 600 кижи чедип турар.

Байдалдың аспаанга алыскан акы-дуңма чонга дуза чедирери-биле бүгү чүүлдерни Россия Федерациязының Президентизи кылып турар дээрзин Тываның Чазааның Даргазы сагындырган. Дуза чедирериниң дугайында  дилег Украинадан Россия күрүнезиниң удуртукчузунга кээп турганы билдингир.


Возврат к списку