Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуну Георгий Васильевич Абросимовка Тиилелге хүнү-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуну Георгий Васильевич Абросимовка Тиилелге хүнү-биле байырны чедирген 08.05.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуну Георгий Васильевич Абросимовка ужуражып четкен. Тиилелге хүнү-биле республика чурттакчыларның мурнундан хоочунга байырны чедирген. Георгий Васильевич элээн каш фронтучу болуушкуннарны сактып олурда, өг-бүле альбомун көрүп, бөгүнгү байдалды база чугаалашканнар. Ынчангы ол үелерде ышкаш, бистиң шериглеривис Донбасстың тайбың чурттакчыларын камгалап, Төрээн чурт дээш демисежип турарын фашизмге удур тулчур чораан фронтучу Георгий Васильевич чугаалаан.
Хоочун апрельде 96 харлапкан, республиканың удуртукчузу-биле үлешкен сактыышкыннарындан алырга, фронтучунуң угааны ам-даа чарт. Георгий Васильевич коргуушкунну артынга каггаш, немец «Тигрлерни» узуткап, бодунуң-на чонун дерзии-биле хыдып турган бандервочулар-биле тутчуп турганын сагынган. Фашизмни көөр хөөн чок чорук Совет Эвилелиниң аңгы-аңгы булуңнарындан хөй национал чоннарның дайынчыларын эвилелдеп каттыштырган.
Владислав Ховалыг фронтучунуң бодундан ооң дайынчы оруун дыңнаар аас-кежиктиг болганы дээш хоочунга четтиргенин илереткен: «Кинодан азы интернеттен Ада-чурттуң Улуг дайынының дугайында билип алыры – бир херек. А өлүм-чидимни караа-биле көрүп эрткен фронтучулардан ону дыңнарыы – көңгүс өске. Эң-не дора дерзии үүлгедиглерни база чугаалаан. Украинага тулчуушкуннар үезинде бандеровчуларга удур база тулушкан. Оларның эң каржы үүлгедиглерни кандыг-даа кижиниң килеңин оттуруптар».
Георгий Абросимов 1943 чылда Кызыл Шеригниң одуруунче кыйгырткан. 1944 чылдың августа 3-кү Белоруссия фронтузунче аъттанган. 54-кү гвардейжи адыгжы дивизияның составында 163 гвардейжи адыгжы полктуң артиллеризи бооп дайылдашкан. Фашист эжелекчилерден Калининград облазының девискээрин хостасташкан.
Дайынчы ачы-хавыяазы дээш Ада-чурт дайынының ордени, «Германияны тиилээни дээш» база «Дайынчы ачы-хавыяазы дээш» медальдар-биле шаңнаткан.Возврат к списку