Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тюльпаннарны белекке сөңнээн

Тюльпаннарны белекке сөңнээн 13.03.2014

Тываның күрүне филармониязынга март 7-де Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнге тураскааткан байырлыг кежээ эрткен. В.Көк-оол аттыг  хөгжүм-шии театрының артистериниң частың чылыг херелдерин, черниң өңгүр чечектерин болгаш херээжен чонну алгап-мактаан байыр чедириишкини ыры-шоорунуң соонда, сценаже ТР-ниң Баштыңы — Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолду башкарыкчылар чалапты.

— Бөгүн бистер Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн-биле кады республиканың алдарлыг херээженнери-биле «төгерик стол» хевирлиг ажык, чылыг чугааны кылдывыс. Шынап-ла, эргим авалар, угбалар, дуңмалар болгаш уругларывыс, силер бистиң хей-аът киирикчи күжүвүс болуп чоруур силер. Март 8-тиң изиг байырын чедирерин чөпшээреп көрүңер. Арын-шырайларын хүлүмзүрүг долган силерлерни көөрге, чараш, чоргааранчыг-дыр.

Кезээде каас-чараш, омак-сергек, аныяксыг болуруңарны, а эң-не кол  чүүл — өг-бүлелеривистиң от чаяакчызы  болуруңарны, ажы-төлүвүстүң төлептиг кижизидикчилери болуруңарны күзедивис —деп, Шолбан Валерьевич байыр чедирди. Улаштыр ол республиканың херээженнер шимчээшкининиң болгаш идепкейжи херээжен чонувустуң ажыл-чорудулгазынга доктаап, Тываның сайзырал-хөгжүлдезинге оларның киирип турар улуг үлүг-хуузун онзалап демдеглээн. Дыка хөй херээжен чон удуртур-баштаар ажылдарда болгаш эгелекчи чоруктарның баштыңнары болуп турар. Ынчалза-даа херээжен кижи, бир дугаарында, ие кижи, чаш төлдүң чаяакчызы болганда, ажылга эмин эрттир кувискаалчы болбайн, өг-бүлезинче, уруг-дарыынче улуг кичээнгейни углаарын дилеп, боттарынга база камныг болурун, ажыл биле өг-бүлениң херектериниң «алдын ортузун» тып амыдыраарын сүмелээн.

Сөөлгү үеде республикада төрүттүнүп турар чаштарның 64 хуузу долу эвес өг-бүлелерде төрүттүнүп турары, өгленишкен аныяктар каш-ла чыл болгаш чарлып турары, социал өскүстерниң көвүдеп турары ниитилелдиң улуг дүвүрелин болдуруп турар. Өг-бүлениң камгалакчызы, чемгерикчизи, ээзи эр кижи болганда, бир дугаарында, адалар ол хүлээлгезин эки күүседир ужурлуун, а ие кижи ажы-төл кижизидилгези дээш, чүнүң-даа мурнунда, сагыш човаар болза, ынчан чоруувус чогуур. «Бо хүнде чедиишкинниг ажылдап чоруур кижилер аваларывыска мөгеер ужурлуг бис, олар бисти шын кижизидип кааны ол» — деп, Тываның Баштыңы чоргаарал-биле демдеглээш, залга орган бүгү херээжен чонга янзы-бүрү өңнерлиг чараш тюльпаннарны белекке сөңнээн.

Байыр чедириишкиннериниң соонда Чазак шаңналдарын бөлүк херээженнерге тывыскан. Ол дээрге «№ 1 эмнелгениң кардиолог эмчизи Надежда Соскур-ооловна Ооржак, биология башкызы Любовь Петровна Шумова, хореограф Азиана Доржуевна Аракчаа, массалыг хемчеглерниң режиссер-сценаризи, билдингир ыраажы Сайлык Васильевна Конгар, журналист Виктория Викторовна Кондрашова, хөй ажы-төлдүг ие Тамара Михайловна Герасимова, Кызыл хоорай мэриязының ажылдакчызы Елизавета Ховалыговна Крошко олар-дыр.

Байырлал национал театрның болгаш күрүне филармониязының артистериниң солун концерти-биле доозулган.

Светлана ДАЧЫН-ХӨӨ.


Возврат к списку