Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ядыы-түреңги чоруктуң деңнели 8,6 хуу кызырылган

Тывада ядыы-түреңги чоруктуң деңнели 8,6 хуу кызырылган 20.02.2024

2017 чылда Тывада ядыы-түреңги чоруктуң деңнели 35,8 хуу турганындан 2022 чылда 27,2 хуу кызырылган. Ооң дугайында республика Чазаанга болуп эрткен национал сорулгаларны чедип алыр талазы-биле чөвүлел хуралында дыңнаткан. Регион 2030 чылда ол көргүзүг 15 хуудан ашпазын чедип алыр сорулгалыг.

2023 чылдың статистиктиг көргүзүглери чүгле апрельде билдинер болза-даа, регионнуң чамдык сан-чурагайлары чурттакчы чоннуң амыдыралын чаагайжыдарының темпизин арттырганын көргүскен. Чижээ, эрткен чылдың төнчүзүнде Тывада ажыл чок чоруктуң деңнели 4,6 хуу болган.

Россияның Президентизи Владимир Путинниң российжилерни ажылче хаара тударынче база чаагай чоруун экижидеринче угланган инициативаларын амыдыралда боттандырганы-биле ол харылзаалыг деп, регионнуң баштыңы Владислав Ховалыг демдеглээн.

«2018 чылда Президентиниң инициативазы-биле чуртта национал төлевилелдер эгелээнин сагындыраал. Чонну ажылче хаара тударынга федералдыг деңнелде деткимчениң, ол ышкаш социал-экономиктиг хөгжүлдениң бот-тускай программа күүселдези-биле тургускан бүдүрүлгелерниң ачызында, амгы үеде республикада ажыл чок чоруктуң деңнели эң куду – 4,6 хуу болуп турар» - деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде бижээн.

Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Санданның чугаазы-биле алырга, 2022 чылдың түңнелинден көөрге республикада акша орулглары ортумаа-биле 11,6 хууга өскен. Шалың төлевириниң боттуг санаашкыны өскен болгаш, Россияда 27 дугаар, Сибирьде беш дугаар черни ээлээн.

Республикада чоннуң чаагай чоруун экижидер ажылдарны ам-даа уламчылаар. Тываның күрүне университединиң база Тываның института гуманитарлыг болгаш социал-тускай шинчилелдер институдунуң эртемденнерин регионалдыг хемчеглерни ажылдап кылырынче ам-даа хаара тудар.


Возврат к списку