Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ийи суурунда чаа ФАП-тар ажыттынган

Тываның ийи суурунда чаа ФАП-тар ажыттынган 25.07.2022 «Кадык камгалалы» национал төлевилел боттанылгазы-биле республиканың ийи суурунга эрткен неделяда чаа фельдшер-акушер пунктуларын ажыткан. Кызыл кожууннуң Шамбалыг база ыраккы Мөңгүн-Тайганың Тоолайлыг суурларның чурттакчыларынга шынарлыг бирги эмчи дузазын чедиреринге бүгү-ле таарымчалыг байдалдар тургустунган.
Тоолайлыг суурда ФАП тудуу доосту бээрге, эмчи ажылдакчылары аалчыларынга концертти бараалгадып, шаңнал-макталды тыпсып, улуг байырлалды организастаан. Байырымныг хемчегге киржири-биле чоок кавы аалдарның малчыннары аъдын, сарлыын мунгаш, чыглып келген.
Эмчи дузазын көргүзеринге амгы үении-биле дериттинген ФАП изиг, соок суглуг. Ыраккы суурнуң чурттакчыларынга шак ындыг коммуналдыг чаартылга онза чүүл болган. Ынчангаш келген кижи бүрүзү чаа оран-саваны эргип, шынап-ла изиг, соок суг барын хынап көрген.
Мөңгүн-Тайга кожууннуң төп эмнелгезиниң кол эмчизи Дугаар-оол Хертек тудуг ажылдарынга киришкен кижилерге четтиргенин илередип, шаңналдарны тывыскан. Социал-культурлуг объектилер ам-даа немежип, көдээниң чонун өөртүп чоруурун эмчи күзээн.
Эмнелге пунктузунуң ажыдыышкынынче аалчылар хол куруг келбээн. Россияның ОБЯ Тыва Республикада район килдизиниң ажылдакчылары өртке удур камгалал булуңун аскан, орук ажылдакчылары 10 муң рубльдиң сертификадын сөңнээн. Кожуун эмнелгезиниң салбыры ажыл-агыйга чугула херек дериг-херекселдерни берген.
Шамбалыг суурда ФАП ажыдыышкыны июль 21-де болуп эрткен. Чаа ФАП чугула эмнелге дериг-херекселдери, ажыглал материалдары, эм-таң, эт-сеп-биле дериттингенин Кызыл кожуун чагыргазы дыңнаткан. Суурнуң чонунга шынарлыг эмчи дузазын көргүзер эптиг байдалдар эмчилерде бар.
Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал, Кызыл кожууннуң Терлиг-Хая, Каа-Хем кожууннуң Кундустуг суурларга чаа ФАП-тар, а Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү биле Хайыракан, Кызыл кожууннуң Баян-Колга – эмнелге амбулаториялары чыл төнчүзүнде ажыттынар.
«Кадык камгалалы» нацинал төлевилелинден 70569,75 муң рубльди республиканың дөрт кожуунунга кадык камгалалының бирги звенозунуң объектилерин тудар кылдыр тускайлаан.

Возврат к списку