Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада агаар бойдустуң баксырааны-биле мал кыштаглаашкынында нарын байдалдар тургустунган

Тывада агаар бойдустуң баксырааны-биле мал кыштаглаашкынында нарын байдалдар тургустунган 19.04.2023

Тывага эрткен неделяның эгезинде хар чагганындан, мал кыштаглаашкыны элээн нарыыдаан. Чамдык кожууннарның одарларында харның кыры дошталдыр доңа бергенинден, малчыннар малды тургузу азырап кирипкен болгаш, мал чеминге хереглел улгаткан деп, республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан. Чүгле Эрзин кожуундан безин «Бай-Хөл» КБК, «Мандала» КБК-дан аңгыда, 17 ажыл-агый чагырга черинче дилегни киирген. Амгы үеде ажыл-агыйларда мал оолдаашкыны кидин-түлүк чоруп турарындан, малдың чаш төлүн онча-менди камгалап арттырары - ведомствонуң бирги чергеде айтырыы ол.
Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы арат бизнезин хөгжүдер фонду-биле кады малчыннарны деткип, кожууннарже мал чеминиң чедирилгезин организастаан. ТР-ниң Чазааның тургусканы курлавыр фондузундан 17 тонна мал чемин малчын турлагларже чүдүрүп чоруткан. Курагин районундан немей эккээр 40 тонна сигенни ажыл-агыйларже  чорудар.
Көдээ ажыл-агый яамызының специалистери муниципалдыг тургузугларның көдээ ажыл-агый эргелелдери-биле нарын байдалды контрольдап, ажыл-агыйларда мал чеминге мониторингини неделя санында кылып турар. Күрүне деткимчезинге онза хереглелдиг фермерлер боттарының кожууннарының чагыргаларынче дилегни киирерин сүмелээн. Оон медээни Көдээ ажыл-агый яамызынче дамчыдыптарга, чогуур дуза хемчеглери алдынар.


Возврат к списку