Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: эрге-чагырга органнарының бирги хүлээлгези - чоннуң айыыл чок чоруун хандырары

Тываның Баштыңы: эрге-чагырга органнарының бирги хүлээлгези - чоннуң айыыл чок чоруун хандырары 16.02.2021
Тываның Баштыңы өлүрүкчү херекти чайлатканы дээш полиция ажылдакчыларынга өөрүп четтириишкинни илереткен. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, республиканың иштики херектер сайыды Юрий Поляковка база ооң ажылдакчыларынга, 8 харлыг бичии уругну чок кылырын чагаан аар кемниг херекти чайлатканы дээш, четтиргенин илереткен. Соңгу ие адазы чок болган соонда уругнуң эргезинде арткан ийи квартираны алыр дээн кара сеткил-биле кемниг херекти чагаан. 
«Коргунчуг аар кем-херекти – чагыг-биле кылыр өлүрүүшкүннү чайлатканы дээш бистиң полицейжилеривис аңгы өөрүп четтириишкинге төлептиг. Өнчү дээш 8 харлыг бичии кижини өлүрер деп бодал ол херээженниң бажынга канчап киргенил. Кеземче херээниң истекчилери-биле кады бичии кижиниң амы-тынын камгалаан база Тываның алдар адын камгалаан чедиишкинниг хөделиишкин дээш иштики херектер сайыды Юрий Сергеевич Поляковка четтирдим» - деп, Шолбан Кара-оол чазактың аппарат хуралында чугаалаан.
Республика Баштыңы хамаатыларның айыыл чок чоруун хандырары дээрге, эрге-чагырга органнарының бирги хүлээлгези деп сагындырган. Ол чокта регионнуң база суурларның хөгжүлдези болдунмас деп, ол санаан. Ниитилелдиң чурум үрекчилерин долгандыр тургускан “хүлээп албазының байдалындан” дыка хөй чүве хамааржыр. 
«Республиканың чурттакчы чону кемниг херекти үүлгедип тура, чүгле хоойлуга эвес, а күрүнеге удур херекти үүлгедип турарын бичиизинден тура-ла сургаар херек. Бир дугаарында, эң чоок кижилеринге, кожаларынга болгаш чаңгыс чер-чурттугларынга удурланып турары ол. Оларның арыг адын, ат-алдарын хир-чамга борап каар. Бүдүн Тываны бужартатканы болур» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. 
Чогумчалыг эвес өг-бүлелер-биле сырый ажылдап тургаш, кем-херек үүлгедиишкининге удур туржур херек. Ылаңгыя хоругдал черлеринден хосталып келген кижилер бар өг-бүлелерни доктаамал хайгааралга алыры чугула деп, Шолбан Кара-оол сагындырган.
«Бичии-ле арга-хорга бар болза, ол кижи таптыг амыдырай берип болур, ынчангаш ону ажыглаар кылдыр ол кижиге дузалажыр херек. Азы ол кижи келген дораан бодунуң чурумун аңаа тургуза бербезин дээш, суурнуң доктамал хайгааралында турарын көргүзер» - деп, Тываның Баштыңы тус чер чагыргазы биле хөй-ниитичилерниң кем-херек үүлгедиишкининге удур демиселде ролюн чугаалаан.

Возврат к списку