Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизиниң «чаа» май чарлыктарын боттандырар төлевилелдерни Тывада ажылдап эгелээн

РФ-тиң Президентизиниң «чаа» май чарлыктарын боттандырар төлевилелдерни Тывада ажылдап эгелээн 14.08.2018
«2024 чылга чедир Россия Федерациязының национал сорулгаларының база стратегтиг айтырыгларының дугайында» Россия Президентизиниң «чаа» май чарлыктарын күүседир национал программаларга киржири-биле чагыгларны долдурарын республика чазаанга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дааскан. 
Регион чазаа, Президент чарлыы езугаар, нормативтиг эрге-хоойлу баазазын чаартыры көрдүнген национал төлевилелдерни боттандырар талазы-биле ажыл-чорудулгалар планын база регион төлевилелдерин хевирлээр ажылды калбарткан. 
«РФ-тиң Президентизиниң чаа май чарлыын боттандырар ужурлуг национал программаларже Тываның төлевилелдерин киирер дээш, федералдыг чазакка бистиң сайыттарывыстың хайымныг ажылы эгелээн. 2019 чылда Тываның бюджединиң хемчээли, бистиң экономикавысче күрүне инвестицияларының масштавы, а ооң төнчү түңнели – республика хөгжүлдезиниң темпизи, салыышкыннарже ону хаара тутканының өзүлдези хамааржыр. Бөгүнде федералдыг дузаламчыга бистиң хереглелдеривисти, бирги ээлчегде инфраструктура төлевилелдерин, туруштарын, көргүзүглерин чөпшээрежири чоруп турар. Ол бүгүдеге 2 ай бердинген, октябрь 1-ге чедир шупту программаларны киирер. Биске чедиишкиннерни күзеңер, чаңгыс чер-чурттуглар!» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.  
Президент 12 угланыышкынга национал төлевилелдерни регионнар-биле кады ажылдап кылыр даалганы РФ-тиң Чазаанга бергенин сагындыраал. Ооң аразында – демография, кадык камгалалы, өөредилге, чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели, экология, айыыл чок болгаш шынарлыг автооруктар, күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү база чонну ажылга хаара тударын деткиири, эртем, сан-чурагайлыг экономика, культура, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук база хуу сайгарлыкчы эгелээшкинни деткиири, делегей кооперациязы база экспорт бар. Тываның эрге-чагыргазы президент чарлыы-биле, республиканың транспорт чедингирин улгаттырар база инвестиция хаара тудуушкунунче угланган инфраструктура төлевилелдеринге бодунуң ажыл-чорудулгазын күштелдирер. Республика оон аңгыда, чурттаар оран-сава база социал объектилер тудуунче, сайгарлыкчы чорукту хөгжүдер адырже күжениишкинни улгаттырар планныг.

Возврат к списку