Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва чоннуң «Шагаа-2016» байырлалының программазы

Тыва чоннуң «Шагаа-2016» байырлалының программазы 03.02.2016
 Тыва чоннуң «Шагаа-2016» байырлалын февраль 8-тен 9-че демдеглээр. ТР-ниң Дээди Хуралының доктаатканы-биле ол хүн бүгү чон дыштаныр. Байырлалдың программазында шажынчы, культура-массалыг, спортчу хемчеглер хөйү-биле кирген. 
                                                            Февраль 5 
 1999-2003 чылдарда төрүттүнген оолдар аразынга республиканың 1-ги чер дээш команда аайы-биле хүреш маргылдаазы - «Сүбедей» спорт өргээзинге 11.00; 14.00 шактарда; 
 Шагаа дугайында аас чогаалы-биле таныштырылга – К.И.Чуковский аттыг уруглар билбиотеказынга 12.00-16.00 шактарда; 
 «Чаа шагның бүдүүзүнде» деп национал оюннарлыг театржыттынган көргүзүг – Культура болгаш дыштанылганың национал парыгының төп кезээнге 13.00 шакта; 
«Шагаа-2016» Шагаага тураскааткан үнүүшкүннүг концерт – Хову-Аксының культура бажыңынга 17.00 шакта. 
                                                         Февраль 6 
 Кара адарынга республика маргылдаазы – «Сүбедей» спорт өргээзинге 10.00 шакта; 
 «Хөл шыдыраага республика маргылдаазы – «Сүбедей» спорт өргээзинге 11.300 шакта;
 Мөргүл номчулгазы – «Цеченлиг» хүрээзинге 12.00 биле 15.00 шактарда; 
 Муниципалдар болгаш Ак-Довурак, Кызыл хоорайлардан оолдар аразынга команда аайы-биле Тыва Республиканың кубогу дээш тыва хүреш маргылдаазы – «Сүбедей» спорт өргээзинге 13.00 шакта; 
  «Алдын кажык» республика чергелиг мөөрейниң төнчү оюннары – Улусчу чогаадылга бажыңынга 13.00 шакта; 
 «Шаг чаагай, шагаа чаагай» дыштаныр хүн клуву – Р. Кенденбиль аттыг республиканың уран чүүл школазынга 14.00 шакта;
  «Шагаа-2016». Шагаага тураскааткан үнүүшкүннүг концерт – Шагаан-Арыгның Культура бажыңынга 17.00 шакта;
  «Аңгыр-оолдуң тоожузу» шии – «Тет-а-тет» театрга 17.00 шакта;
  «Хайыраан бот» шии – Национал театрга 17.00 шакта. 
                                                   Февраль 7
  «Сүбедей» спорт өргээзинге кышкы спортчу оюннар хүнү.
  Мөргүл номчулгазы – «Таши Панделинг» Эрзин хүрээзинге 08.00; 15.00 шактарда; 
 Ча адарынга республика маргыладаазы – «Сүбедей» спорт өргээзинге 10.00 шакта;
 «Шагаа-биле Курай! Курай!» национал оюннар викториназы – А.С.Пушкин аттыг национал библиотекага 10.00-17.00 шактарда; 
  Шыдыраага республика маргылдаазы – «Сүбедей» спорт өргээзинге 11.00 шакта; 
 Мөргүл номчулгазы – «Цеченлинг» хүрээзинге 12.00; 15.00; 19.00 шактарда; 
  «Тевек», «Аът шалбадаары» тыва улустуң оюннарынга маргылдаалар – «Сүбедей» спорт өргээзинге 13.30 шакта; 
 «Шагаа-2016» национал байырлалга болгаш Тыва Арат Республиканың 95 чылынга тураскааткан республиканың шыырак мөгелериниң аразынга хүреш маргылдаазы – «Сүбедей» спорт өргээзинге 13.30 шакта; 
 «Шагаа» байырлалы-биле «Ак куштуң ырызы» деп концерт – Национал театрга 17.00 шакта.
                                                        Февраль 8 
 Мөргүл номчулгазы - «Таши Панделинг» Эрзин хүрээзинге 08.00; 12.00; 23.00 шактарда;
 Мөргүл номчулгазы. Национал оюннар ойнаарынга класстар аразынга мөөрейлер. Национал идик-хеп көрүлдези болгаш тыва аъш-чем аймааның делгелгези – Р.Кенденбиль аттыг республиканың уран чүүл школазынга 11.00 шакта; 
 Мөргүл номчулгазы – «Цеченлинг» хүрээзинге 12.00; 15.00 шактарда; 
 «Куштар – бистиң өңнүктеривис» деп хоорайның экологтуг акциязы. Куштар чемгереринге мөөрей – Культура болгаш дыштанылганың национал парыгынга 13.00 шакта; 
 «Шагаа байырлалы дег өөрүнчүг чүве чок» байырлал кежээзи – А.С.Пушкин аттыг национал библиотекага 14.00 шакта;
  «Шагаа-2016» национал байырлалдың концерти –Тываның күрүне филармониязынга 17.00 шакта;
  «Хайыраан бот» шии – Национал театрга 17.00 шакта; Мөргүл номчулгазы. Саң салырының езулалы – Кызылдың Фрунзе кудумчузунда «Дамба брайбулинг» хүрээзинге 21.00-05.00 шактарда; 
 Мөргүл номчулгазы. Саң салырының езулалы – Каа-Хем суурда «Ногаан дарийги» хүрээзинге 21.00-05.00 шактарда;
  Мөргүл номчулгазы. Саң салырының езулалы – солагай талакы эрикте «Даши Чойпелинг» хүрээзинге 21.00-05.00 шактарда; 
 Мөргүл номчулгазы. Тыва улустуң оюннары – «Найысылал» арт-төпке, Тываның күрүне филармониязынга, «Сүбедей» спорт өргээзинге, И.Ярыгин аттыг спорт комплекске, Улусчу чогаадылга бажыңынга, «Енисей» культура бажыңынга, Орус культура төвүнге, Үндезин Тыва культура төвүнга 21.00-06.00 шактарда;
 Мөргүл номчулгазы. Саң салырының езулалы – «Цеченлинг» хүрээзинге 21.00-05.00 шактарда. 
                                              Февраль 9 
 Саң салырының езулалы – Дөгээ дааның кырынга; «Кадарчы» тураскаалдың чанынга; Национал парка; «Сүбедей» өргээзиниң чанынга 00.00-08.00 шактарда; 
  Аът шалбадаарынга, тевекке болгаш хүрешке спортчу оюннар - Дөгээ даанга, «Кадарчы» тураскаалының чанынга;
  Мөргүл номчулгазы – «Таши Панделинг» Эрзин хүрээзинге 05.00 шакта; 
 Тыва национал оюннар – Арат шөлүнге 12.00 шакта эгелээр; 
Тыва национал оюннар – Национал театрга 14.00 шакта эгелээр; 
«Шагаа-2016»-га тураскааткан байырлал концерти – Национал театрга 16.00 шакта.

Возврат к списку