Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Россети ФСК ЕЭС» компания Тывада Ак-Довурак хоорайны идегелдиг чырык-биле хандырар

«Россети ФСК ЕЭС» компания Тывада Ак-Довурак хоорайны идегелдиг чырык-биле хандырар 05.08.2021 «Россети ФСК ЕЭС» энергетика компаниязы бо кыш дүшкүжеге, «Ак-Довурак» 220 кВ подстанцияга энергияның күчү- күжүн өйлээр, амгы үениң 37 дериг-херекселин салып, Тываның барыын чүгүнде экономиктиг төп - 30 муң хире чурттакчылыг Ак-Довурак хоорай-биле ол чоок кавы кожууннарның база даг-дүгү тывыш комбинадын идегелдиг чырык-биле хандырар.
Бо хүнде, үезин эрттир ажыглаан чүүлдерниң орнунга, кол дериг-херекселди чаңнык болгаш коммутация үзүктелиишкининден камгалаар 28 чаа чүүлдү подстанцияда эптеп эгелээн. Ол дериг-херекселдерни Россияга бүдүрген.
Чырыктың күчүзүн өйлээр амгы үениң дериг-херексели ажыглалга таарымчалыг, идегелдиг, Сибирьниң дошкун агаар-бойдузунга өйлеттинген, агаардан хирлениишкиннеринге белен-селен алыспас, быжыг. Подстанцияның трансформаторун, өжүрер-кыпсыр, адырар болгаш өске-даа дериг-херекселдерин үрелиишкиннерден камгалаар.
Октаг бээр төптүң күчүзү 183,9 мегавольтампер. Ол «Кызыл», «Чадаана» база «Туран» 220 кВ подстанциялар-биле кады Тываның магистральдыг четки комплекизиниң ажылы үзүктел чок доктаамал, идегелдиг болурун хандырар.

Возврат к списку