Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Социал фондузунуң Тывада салбырынче иштиг херээженнерден база ажы-төлдүг ада-иелерден чаңгыс аай пособиени тыпсырынга 2000 ажыг билдириишкин кирген

Россияның Социал фондузунуң Тывада салбырынче иштиг херээженнерден база ажы-төлдүг ада-иелерден чаңгыс аай пособиени тыпсырынга 2000 ажыг билдириишкин кирген 09.01.2023

Иштиг херээженнерни база 17 хар чедир назылыг ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир чаа хемчег - чаңгыс аай пособиеже Тыва Республикада ийи муң ажыг кижи билдириишкинни кирген. Бүгү чуртта чүгле 532 муң билдириишкин кирген. Россияның дөрт чаа субъектизи-биле кады шупту регионнардан өг-бүлелер күрүне ачы-дузазының порталы таварыштыр төлевирже билдириишкиннерни 2022 чылдың декабрь 28-тен долдуруп эгелээн.
17 харга чедир назылыг миллион хире уругларга база 32 муң хире иштиг херээженнерге дээш чаңгыс аай пособиеже билдириишкиннер 2023 чылдың январь 7-ге чедир киргенин Социал фонд дыңнаткан. Социал фондунуң Тыва Республикада салбыры январь 3-те билдириишкиннерни көрүп эгелээн. Январь 4-те фонд пособие талазы-биле айтырыгларлыг ада-иелерниң боттарын хүлээген.
Россияның Социал фондузунуң клиент албаны чаа төлевирге база өске-даа айтырыгларга харыыларны алыр аргалыг болзун дээш, тускай графикти тургускан. Январьның 5-те Социал фондуга регион салбырларының киржилгези-биле чаңгыс аай пособиени тыпсырының айтырыгларын хуралдаан. Бөгүнде 5 муң ажыг российжи өг-бүлелер төлевирлерни алыр.
Оон аңгыда, 3 харга чедир дун чаштыг ада-иелерден пособие тыпсырынга билдириишкиннер кирген. Ам ол төлевирни чаа дүрүм-биле доктаадып, чаңгыс аай пособиеде каткан. Бир эвес 2023 чылга чедир өг-бүледе чаш уруг төрүттүнген болза, ада-ие ооң мурнундагы негелде-биле төлевирже киирип болур. Азы, өг-бүлениң эт-хөреңгизин көрбейн база хөй орулгалыын сававайн (чаңгыс аай пособиени тыпсырда амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлин чаңгыс кижиге эвес, а ийи кижиге кылдыр). 17 муң хире ада-ие дун төлүнге төлевирни эрги чурум-биле санаар кылдыр киирген.
Чаңгыс аай пособие ооң мурнунда турган беш аңгы деткимче хемчээн солаан. Ол дээрге бирги болгаш үшкү төлүнге ай санының төлевирлери, 3-ден 8 харга чедир база 8 хардан 17 харга чедир ай санының ийи төлевири, иштиг дээш ай санының төлевири-дир. Чаа пособиени кижи санынга регионда амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг өг-бүлелерге тыпсыр. Ада-иелер база уруглар российжи хамаатылар база Россияда доктаамал чурттап турар ужурлуг. Төлевирни томуйлаарда, өг-бүлениң орулгаларынга база эт-хөреңгизинге компелекстиг үнелелди берип, ада-иениң ажылдап турарын база көөр.


Возврат к списку