Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның кожууннарында биче хемчээлдиг спорт залдары ажыттынып турар

Тываның кожууннарында биче хемчээлдиг спорт залдары ажыттынып турар 26.11.2020
«Эзирлер уязы» губернатор төлевилелин боттандырып эгелээнден бээр, республикада 2 объектини ажыглалче киирген.
 Сентябрьның 11-де Өвүр кожууннуң Дус-Даг, а ноябрь 15-те Бай-Тайга кожууннуң Хемчик суурларга спортчу залдарны ажыткан байырлалдар болуп эрткен. 2020 чылдың декабрь 4-5 хүннеринде Бии-Хем кожууннуң Хүтте, Улуг-Хемниң Эйлиг-Хем база Чөөн-Хемчиктиң Хайыракан суурларда туттунган спортчу залдарны байырлыы-биле ажыдар. 
Күш-культура болгаш спорт-биле өңнүктешкен 3-тен 29 харга чедир кижилерниң үлүү 88,8 %. 10 көдээ суурларга спортчу объектилерни ажыглалче киирген соонда ол көргүзүг оон-даа бедиир. 
Ноябрь 25-тиң хүнү-биле алырга, он спорт залдарның тудуу 84 % белен. Танды кожууннуң Успенкада (97 %), Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Дашта (87 %), Эрзин кожууннуң Сылдыста (81 %) ажылдар доостурунуң кырында. 
Төлевилел дугайында: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2020 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалының болгаш иштики политика дугайында “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар. Тывага чоргаарланыр” деп айыткалында аныяк-өскенниң кижизидилге айтыырында спорт-биле харылзаа, амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдаары - кол угланыышкын деп демдеглээн. 
“ Биче суурлар бүрүзүнге спорт залдар турар ужурлуг. Албан-биле улуг спорт залдары эвес, а суурнуң бичии оолдар, кыстарын спортче хандыкшыырының каңнакчызы, бодунуң күш-дамырын сайзырадыр бичии-даа болза зал, аңаа эге базымнар ап, кижизиттирип, бирги спортчу чедиишкиннериниң төвү болур ужурлуг. Республиканың Спорт яамызынга муниципалитеттер-биле кады, «Эзирлерниң уязы» деп чаа үш чылдың төлевилелиниң боттандырыышкынының хандырылгазын дагзып тур мен” - деп, республиканың удуртукчузу Шолбан Кара-оол эрткен чылдың төнчүзүнде айыткан.
Спортчу залды дөрт ханалыг өг ышкаш тудар. Ында спорт залы, уштунуп-кеттинер база тренер башкыларга өрээлдер бар. Хүреш залынга хостуг хүреш, самбо, дзюдога белеткелдерни организастаар.

Возврат к списку