Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның тудуг яамызының удуртукчузу-биле регионнуң тудуг адырының хөгжүлдезин чугаалашкан

Тываның Баштыңы Россияның тудуг яамызының удуртукчузу-биле регионнуң тудуг адырының хөгжүлдезин чугаалашкан 27.09.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның тудуг болгаш ЧКА сайыды Ирек Файзуллин-биле ужурашкан. Ийи тала «Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилелдиң регионда боттанылгазын, аварийлиг чуртталга фондузундан өскээр көжүрер программаны, чуртталга бажыңнарының ажыглалче дужаалдазын, чурттакчылыг черлерниң чаагайжыдылгазын, коммунал болгаш социал инфраструктураның чаартылгазын, «Стимул» программа-биле объектилер тудуунуң айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

«Чуртталга тудуун кайы хире шимчедип турарывысты Ирек Энварович дыка эки билир. Бо чылын «Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилелдиң планын ажыр күүседиптер бис. Дөрткү квартал эгелевээн-даа болза, бо чылын 130 муң дөрбелчин метр шөлдү киирер планывыстың 128 муңун күүседипкен бис» - деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда дыңнаткан.

Федералдыг тудуг яамызының деткимчези база Тывада чиигелделиг ипотеканы нептереткенинден регионга тудуг оон-даа улам калбарып сайзыраар деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. Ынчангаш федералдыг экономиктиг сайзырал яамызы, Саң-хөө яамызы болгаш девискээрлер хөгжүлдезиниң фондузу республиканың найысылалынга улуг арыглаашкын тудуун тударынга акша-хөреңгини тывар ажылды чорудуп турар.

«Федералдыг адрестиг инвестиция программазы-биле акшаландырар арганы көрүп турар» - деп, Ховалыг тайылбырлаан.

Сайгарылгалыг чугааның бир чугула темазы коммуналдыг инфраструктура чаартылгазының айтырыы болган. «Арыг суг» федералдыг төлевилел-биле республикада беш объектиде тудуг-монтаж ажылдары чоруп турар. Оон аңгыда, инфраструктурлуг бюджет чээлизиниң акша-хөреңгизин хаара тудуп, хөй кезиинде ЧКА объектилеринге хамааржыр 17 төлевилелди боттандырар.

Ирек Файзуллин Тываның Баштыңы-биле чугаа үезинде, Донбасстың социал инфраструктуразын катап тургузарынга бүгү республиканың идепкейлиг киржилгези дээш четтиргенин илереткен. Тыва тудугжулар бригадазы Луганск Улус Республиканың Свердловскиде 6 дугаар школазын шефке ап, спорт залын бөгүн бүрүнү-биле септеп доозуп турар. Тываның чаа регион-биле культурлуг солчулгазы хосталган девискээрни российжи ниити делгемнерже дүрген чоокшулаштырарынга дыка херек деп, сайыт бүзүрелин илереткен.

Владимир Ховалыгның Россияның тудуг сайыды-биле ужуражылгазы регионнуң тудуг адырын хөгжүдериниң айтырыгларын шиитпирлээр талазы-биле федералдыг Чазакта планныг ажылының уланчызы бооп турар. Тываның Баштыңы эрткен неделяда вице-премьер Марат Хуснуллин-биле ужурашканын сагындыраал.


Возврат к списку