Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мобилизастаан хамаатыларның өг-бүлелерин деткиир база бир хемчегни бадылаан

Тывада мобилизастаан хамаатыларның өг-бүлелерин деткиир база бир хемчегни бадылаан 21.12.2022

Тываның Баштыңы мобилизастаан хамаатыларның өг-бүлелеринге коммунал ачы-дуза төлевиринге 10 муң рубль түңнүг чаңгыс катап бээр төлевирни төлээриниң чурумун бадылаар дугайында доктаалга атты салган. Владислав Ховалыг ону алыр өг-бүлелерниң даңзызы Күш-ажыл болгаш социал политика яамызында барын бодунуң блогунда дыңнаткан. Ук дузаламчы өг-бүле бүрүзүнге четкен турарын чедип алыр даалганы ведомство биле Республиканың каттышкан штавынга берген.
Регионнуң чазаа ооң мурнунда мобилизастаттынган хаматыларның өг-бүлелеринге хөмүрнү дүжүргенин сагындыраал. Хереглелдиг 565 өг-бүлеге 3-3 тонна хөмүрнү дүжүрген. Чамдык өг-бүлелер төпчүткен одалга системалыг бажыңнарда чурттап турар болгаш, хөмүрден ойталаан турган.
Ноябрь 26-да Тываның Баштыңы-биле эрткен дорт дамчыдылга үезинде, республика чурттакчыларының айтырыгларының аразында, хөй аал чурттаар бажыңнарда чурттап турарындан дузаламчының ол хевиринден ойталаанын, ындыг-даа болза коммунал чарыгдалдарын эгидип бээр өске дузаламчыга хереглелдиин чугаалааннар. Владислав Ховалыг ол чугула айтырыгга чөпшээрежип, шынны катап тургузар чөптүг шиитпирни хүлээп алырын дыңнаткан.
Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының баш бурунгаар санаашкыннары-биле алырга, мобилизастаттынган хамаатылар өг-бүлелериниң 130 кежигүнү ол төлевирни алыр. Төлевир алыкчыларының даңзызын тургускан, ам специалистер төлевирни төлээр аргазын дыңнадып эгелээринге белен дээрзин, ведомствонуң удуртукчузу Эдуард Сандан дыңнаткан.
Чаңгыс удаа бээр төлевирниң акша-хөреңгизин Тыва Республиканың Чазаның курлавыр фондузундан үндүрер.


Возврат к списку