Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республика чазааның кежигүннери «Сөөлгү коңга» байырлалдарынга киришкен

Республика чазааның кежигүннери «Сөөлгү коңга» байырлалдарынга киришкен 25.05.2017
 Май 24-те республиканың шупту школаларынга сөөлгү коңга байырлалдары эрткен. Аңаа 9-ку класстың дөрт муң ажыг, 11 база 12 класстың ийи муң ажыг доозукчулары киришкен.  
 Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының ажылдакчылары, яамылар болгаш ведомстволарның удуртукчулары Кызыл хоорайның школаларында сөөлгү коңга байырлалдарынга киришкен. Олар доозукчуларга күрүне шылгалдаларын чедиишкинниг дужаарын, амыдыралда сорулгаларын чедип алырын күзээн. Башкыларның шудургу күш-ажылы, бедик мергежили, шыдамыкайы болгаш билиишкини дээш өөрүп четтиргенин илереткен. Республиканың кожууннарында доозукчуларга тус чер эрге-чагырга органнарының төлээлери байырны чедирген. 
  Дыка хөй школаларда 2017 чылдың доозукчуларынга эрткен чылдарның доозукчулары база байыр чедириишкинин дамчыткан. Чижээ, Кызылдың 2 дугаар школазынга 1967, 1982, 1987 база 2002 чылдарның доозукчулары чыылган. Школа дооскаш бо чылын 50 чылын демдеглеп турар 1967 чылдың доозукчуларын диңмиттиг адыш часкаашкыны-биле шупту уткаан. Быжыг эге билиглер-биле чепсеглээн башкыларынга чылыг-чымчак сөстерни илереткен. Школаның доозукчулары школазы-биле харылзааны тудуп чорууру өөрүнчүг. Кызылдың 2 дугаар школазының баштайгы доозукчулары – школаның улуг чоргааралы. Ол школаны республикада «кадрлар каңнакчызы» деп адаары анаа эвес.
 Тывада дээди эртемниг баштайгы специалистер - ийи дугаар школаның доозукчулары болур. Школаның баштайгы доозукчуларының чедиишкиннери аныяк салгалга көскү үлегер-чижек болуп чоруур. 
 Тывада Аныяктарның бот-идепкейиниң база Россияда Экология чылында 2017 чылдың доозукчулары чаа амыдыралдың агымынче шымнып кирери-биле онзагай. Бо чылдың доозукчулары амыдырылда бодунуң туружун тып, республиканың болгаш күчүлүг Россияның келир үезинге боттарының чаа-чаа бодалдары болгаш эгелээшкиннери, күш-ажылы-биле төлептиг үлүгнү кииреринге бүзүрел улуг.

Возврат к списку