Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчыларын өртке удур айыыл чок чорук дүрүмнерин сагыырынче кыйгырган

Тываның чурттакчыларын өртке удур айыыл чок чорук дүрүмнерин сагыырынче кыйгырган 27.06.2023

Россияның ОБЯ Тыва Республикада кол эргелели 2023 чылдың эгезинден июнь 22-ге чедир республикага 637 өрт өөскээнин, 2022 чылга деңнээрге 257 таварылга эвээш болганын дыңнаткан. 

Чурттакчылыг черлер иштинге болган өрттер кургаг сиген азы бок өрттеткенинден, чедир өжүртүнмээн таакпы октаанындан, бичиилерниң опчок чоруундан үнген. Чырык удазыны эргижирээнинден, эмин эртир хөй приборлар ажыглаанындан чуртталга бажыңнарынга өрттер бо-ла үнгүлээн.

Бажыңга-даа, херим иштинге-даа, административтиг девискээрге-даа өрттен камгаланыр кол арга - өртке удур айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин билири болгаш сагыыры деп, ОБЯ кол эргелели сагындырган.

Регионнуң Күш-ажыл яамызы бажың өрттерин болдурбазы-биле дыңнадыышкын системаларын салыр ажылды чорудуп турар. Хөй ажы-төлдүг, эвээш орулгалыг өг-бүлелер, шимчей албас база чааскаан чурттап турар назылап кыраан кижилер, социал айыылдыг байдалда база амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелер ыш медээлээр херекселдерни халас салдырар. Ол медээчи-дыңнадыкчы удуп чыдар кижини безин оттуруптар дааштыг. Бо чылын 700 медээчини садып алырынга республика бюджединде 300 муң рубльди аңгылаан.

Тываның Хамааты камгалал база онза байдалдар албаны өртке удур кол дүрүмнерни база катап сагындырган:
- сереңги, зажигалка, таакпыны уруглар четпес черге шыгжаар;
- бичии уругларын хайгаарал чок арттырбас, хып турар электри база газ дериг-херекселин өжүрүптерин дилевес;
- газ база чырык-биле ажылдадыр херекселдерни хайгаарал чок арттырбас, кылып каан электри херексели ажыглавас;
- элеп каан электри удазыны ажыглавас, ону кадаг-биле быжыглавас, обой-биле дуй чыпшырбас;
- чырык камгалаар стандартка дүүшпес «жучок» ажыглавас;
- үрелик розетка, рубильник дээш, өске-даа чүүлдерни ажыглавас;
- чедир өжүртүнмээн сереңгини, таакпыны бок октаар хоолайже октавас;
- чуртталга бажыңнарының подвалдарынга мотоциклдер, мопедтер, мотороллерлер, кывар-чаар материалдар, бензин, лактар, будуктар шыгжавас;
- хөй каът бажыңнарда эжиктерни, балконнарда болгаш лоджияларда люктарны, тускай секцияларда эртер черлерни, даштыкы эвакуация чадаларынче үнер черлерни эт-сеп, дериг-херексел дээш, өске-даа чүүлдер-биле дуй салбас;
- ниити ажыглал коридорларынга база чадалыг черлерге эт-сеп, ажыл-агый хааржактары тургуспас;
- тудуглар чоогунга от кывыспас, кургаг сиген өрттетпес.

ХК база ОБ албаны өрт болу берзе хөделир чурумну база сагындырган. Өрт камгалал албанын кыйгыртырда, бир дугаарында мобильдиг телефоннап өрт камгалалының “01” азы “112” телефоннарже долгааш, адрезин тода айтып, кайда, чүү, каш дугаар этажта, подъездиде хып турарын, кым дыңнатканын дыңнадып, өртчүлерни уткуурун организастаар. Дүвүрээзинге алыспас, бодун туттунар. Кижилерни база материалдыг үнелиг чүүлдерни чайладып көжүрер хемчеглерге аргалыг болза, дузалажыр.

2023 чылдың эгезинден бээр өртке удур айыыл чок чоруктуң чурумнарын хажытканы дээш, республиканың тос чурттакчызынга административтиг харыысалганы онаап, оларның үжүнге 35 муң рубль ниити түңнүг торгаалды бижээн.


Возврат к списку