Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңының чогаадыкчы коллективи-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы «Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңының чогаадыкчы коллективи-биле ужурашкан 08.08.2019
«Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңының чогаадыкчы коллективи боттарының ажыл планын база чаа төлевилелдерин таныштары-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан. 
Тыва Республиканың Чазааның «Тувинская правда» солун редакциязы», «Шын» солун редакциязы», «Сылдысчыгаш» солун редакциязы», «Тываның аныяктары» солун редакциязы», «Башкы» сеткүүл редакциязы» Тыва Республиканың күрүнениң автономнуг албан черлерин эде тургузарының дугайында» доктаалынга даянгаш, 2019 чылдың март 5-те «Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңы» Тыва Республиканың күрүнениң автономнуг албан чери албан ёзузу-биле ажылын эгелээн.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрге-чагырга хөй-ниитиниң мурнунда күрүнениң чугула хүлээлгезин күүседип турар массалыг информация чепсектериниң ажылынга таарымчалыг байдалдарны тургузар ужурлуг деп демдеглээн. Эде тургузуушкунну чедимчелиг эртип, Интернет тергииделиниң үезинде боттарының номчукчуларын чаалап алыры-биле чаа аргаларны дилеп, чаартылгаларын кылып, эде тургузуушкунну чедимчелиг эрткени дээш, массалыг информацияның парлалга чепсектериниң чогаадыкчы коллективтерин мактаан.  
Регионнуң удуртукчузу республиканың «Шын» база «Тувинская правда» хоочун солуннарының чогаадыкчы коллективтеринде тыва журналистиканың шылгараңгайларындан арга-дуржулганы сонуургал-биле шиңгээдип ап чоруур аныяктар тыптып келгенин онзалап демдеглээн.  
Аныяк журналистер боттарының информастыг курлавырларын бурунгаарладыр чогаадыкчы төлевилелдерин таныштырып, чагыдылга кампаниязын, ол ышкаш «Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңының материал-техиниктиг хандырылга айтырыын чугаалашкан.
«Тувинская правда» солуннуң 95 чыл юбилейин демдеглээр байырлыг хемчеглер сентябрьда эртерин дыңнаткан.

Возврат к списку