Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы СФУ-де Шериг өөредилге төвүнүң студентилери-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы СФУ-де Шериг өөредилге төвүнүң студентилери-биле ужурашкан 05.04.2019
Красноярскиниң экономиктиг форумунуң бүдүүзүнде, март 28-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң дээди өөредилге черлеринде өөренип турар республиканың студентилери-биле ужурашкан. 
Республика баштыңы Москвадан Красноярскга ужуп келген дораан-на, хоорайларга чеде бергеш студентилер-биле эрттирери чаңчыл болу берген ужуражылганы эрттирген, а оолдар шериг езулалды бергеннер.  
Сибирьниң федералдыг университединиң шериг өөредилге төвүнүң залынга 100 хире кижи Тываның Баштыңы-биле ужуражыр дээш чыглып келген.  
Республика Баштыңы Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен хуралдың түңнелдерин сонуургаткан. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин бурунгаарладыр төлевилелдерге адрестиг дузаны бээр төөгүлүг шиитпир хүлээп алдынган деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Бир дугаарында, шериг тудугжулар күжү-биле Кызыл – Курагино демир-орук тудуу катап эгелээр деп дыңнаткан.  
Кызыл – Курагино демир-орук тудуун тудар төлевилел ажылынга демир-орук шериглерин хаара тудары көрдүнген-даа болза, амгы студентилерге ажылдар ам-даа чедер деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Бирээде, тудуг ажылдары 5 чыл хире уламчылаар. Ийиде, орук тудуунга 14 муң ажылчыннар болгаш специалистер негеттинип турар. База 4 муң хире кижи ажыглал болгаш хандырылга ажылдарынга хаара туттунар.  
«Өөредилгеңер чедиишкинниг доозупкаш, республикага өзүлдениң чаа аргаларын ажыдып, хөгжүлдеже улуг базымны бээр инфрастуруктура объектилерин тударынга дузалажыр дээш чуртуңарже ээп чанып келириңерни күзеп тур мен. Объектилер аразында Кызыл – Курагино азы «Енисей» оруу дээш өске-даа тудуглар бар. Ол ышкаш энергетикада, тывыш ажылдарында, авиацияда улуг планнарлыг бис» - деп, республика баштыңы чугаалаан.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол өөредилгезин чедиишкинниг доозарын студентилерге чагаан. Сибирьниң кол өөредилге черинде (СФУ) Шериг өөредилге төвүнүң директору Гарин Евгений Николаевич эки сагылга-чурумнуг тыва студентилерни мактаан. Универсиада-2019-ту эрттиреринге идепкейлиг киришкен болгаш эки өөренип турар студентилерни таныштырган. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерге студент кижиниң харыысалгазының дугайында чугааны аңгы кылган. Оон аңгыда Аныяктар ордузунуң тудуун доозарынга акшаландырыышкынны Москвага дугуржуп алганын, делегейниң аъттыг шериг марафонунга Тываның белеткенип турарын чугаалаан. Республика Баштыңының стипендиязы 10 муң рубль акша дээрзин сагындырган.

Возврат к списку