Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Федералдыг кадык камгалал яамызы Тывага республиканың уруглар эмнелгезин тудар төлевилелче эдилгелер киирерин деткээн

Федералдыг кадык камгалал яамызы Тывага республиканың уруглар эмнелгезин тудар төлевилелче эдилгелер киирерин деткээн 09.10.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко-биле видеоконференцхарылзаазы-биле республиканың уруглар эмнелгезиниң тудуунга хамааржыр айтырыгларны чугаалашкан.
Баштайгы төлевилелде тудугнуң чамдык чүүлдеринге даштыкыга бүдүрген инженер матераилдарын болгаш элементилерни ажыглаары көрдүнүп турганындан, бөгүнде ол болдунмас апарган. Ынчангаш регионалдыг кадык камгалал яамызы документини эде кылгаш, катап чөпшээредип, күрүне экспертизазын эрттиреринче катап чорудар деп шиитпирлээн.
Владислав Ховалыг республиканың уруглар эмнелгениң чаа оран-савазын тудуунче эдилгелер кииреринге бүрүн билиишкинни, тудуг ажылдарынга деткиишкинни федералдыг сайыт Михаил Мурашкодан алган.
Ийи тала тургустунган байдалдан үнер чаңгыс аай шиитпирни тыпкан. Оран-саваның каъдын кызырары эң таарымчалыг арга ол деп, бодалга келгеннер. Ындыг болзажок эмнелгениң шөлүн кызырылбас болганнар. «Амгы турар эмнелге тудуглары-биле кады ол бүдүн эмнелге комплекизи апаар» - деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.
РФ-тиң Кадык камгалал яамызының харыысалгалыг специалистеринден кадык камгалал объектизин тударынга чаа медтехниктиг негелделерге чөпшээрелди алганын Тываның Баштыңы дыңнаткан. Регионалдыг кадык камгалал яамызының эде кылган төлевилелинге күрүне экспертизазының түңнели келир чылдың февральда болу бээр.
2021 чылдың чайынында, Владислав Ховалыг республика баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар үеде, РФ-иң кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко-биле ужурашкаш, республиканың уруглар эмнелгезиниң чаа оран-савазын тударынга чугааны чорутканын сагындыраал.
Мурашконуң даалгазы-биле РФ-тиң Кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар педиатр специализи Татьяна Куличенко республикага ол-ла чылын келгенде, Кечил-оол кудумчузунда республика эмнелгези-биле уругларның соматика салбырының амгы оран-саваларының чанынга чаа уруглар эмнелгезин тудар черге чөпшээрелди алган. Бо чылдың чазынында “Восток” КХН тудуг организациязы айыттынган девискээрде белеткел ажылдарын эгелей берген.
Төлевилел езугаар аңаа 150 оруннуг эмнелге туттунар, регионалдыг Кадык камгалал яамызы ынаар республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң уруглар кезер салбырын көжүрерин планнаан.


Возврат к списку