Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чазылдырар бүдүмелдер кезээн бүдүрер заводту ажылдаткан

Тывада чазылдырар бүдүмелдер кезээн бүдүрер заводту ажылдаткан 01.12.2023

Ростех күрүне корпорациязы Тывада эмульсиялыг частыр бүдүмелдерге кезектер бүдүрер заводту ажыткан.

Регион Чазааның техниктиг деткиишкини-биле «Техмашсервис» компания төлевилелди боттандырган. Республиканың даг-тывыш компаниялары база чазылдырып-өрүмнээр ажылдарга продукцияны ажыглаар. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг биле «Техмашсервис» АН-ның инвестиция угланыышкыннарын хөгжүдер дирекцияның директору Павел Аброськин бүдүрүлгениң ажыдыышкынынга киришкен.

Бо чылдың мартта, Красноярскиниң экономиктиг форумунуң үезинде, «Техмашсервис» АН даг ажылдарынга ажыглаар чазылдырар бүдүмелдер бүдүрүлгезин ажылдадыр дугайында дугуржулганы Тываның Чазаа-биле чарган. Төлевилелдиң ниити үнези 400 ажыг млн рубль болган.

«Заводту ажытканы республикага чугула. Болбаазырадылга үлетпүрүнде бүдүрүлге хемчээлин улгаттырып, чаа ажылчын олуттарны ажыдып, чурттакчы чоннуң орулгаларын көвүдедир. Чаа заводтуң ажылы 2035 чылга чедир Сибирьни хөгжүдериниң стратегиязынче кирген Тывада улуг даг тывыш төлевилелдерин боттандырарынга идигни бээр» - деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг демдеглээн.

Дугуржулга негелделери езугаар республиканың эрге-чагыргазы объектиниң инфраструктуразын хандырган: суг хандырылгазының база аңгылаарының системаларын туткан, 1,5 МВт күштүг трансформатор подстанциязын тургускан, заводка чедир орукту асфальтылаан. «Техмашсервис» бүдүрүлге комплекизин туткаш, ажылдаткан. Төлевилел боттандырылгазынче киирген ниити инвестиция хемчээлиниң 373,4 млн-ин «Техмашсервис» компания, а республика 70 хире млн. рубльди салган.

Төлевилелди харыылап турар ТР-ниң Экономиктиг сайзырал яамызының медээзи-биле алырга, республиканың улуг даш-тывыш компаниялары чылда-ла 4,819 хире тонна чазылдырар бүдүмелдерге хереглелдиг.

Бо хүнде «Техмашсервис» АН Кызыл-Таштыгның полиметалл чыдынын шиңгээдип турар «Лунсин» КХН-биле кады ажылдап, компонентилер-биле хандырар дугуржулгалыг.

Бүдүрүлге оон аңгыда «Голевтиң даг-руда компаниязы» КХН (чес-порфир рудалары), «Тардан Голд» КХН (алдын), «Кара-Бельдир» КХН (алдын), «Тываның даг-руда компаниязы» КХН-ден (хөмүр) кады ажылдажылгага сонуургалдыын бадыткаан чагааларны алган.

Моолдуң даг-тывыш бүдүрүлгелери - «Мунх Тэтгэгч хуч» КХК, «МН ЖОЙН» КХК, «Пауэр Бласт» КХК чазылбас кезектер база чазылдырар бүдүмелдер элементилерин садып алырынга улуг сонуургалдыын баш бурунгаар бадыткаан. Завдтуң экспорт күчүзү чылда 10 муң хире тонна болур.

Ростех тускай технологиялыг дериг-херекселдер, чиг эттиң, төнчү продуктунуң база технологтуг ажыл-чоруладылганың параметрлерин хынаар система бүдүрүлгениң айыыл чок чоруун болгаш ажыглалын хандырар деп демдеглээн. Эмульсиялыг чазылдырар бүдүмелдер бо-ла ажыглаар тротил холумактыг бүдүмелдерден эки. Олар агаарже шоолуг бүдүмелдер үндүрбес, экологтуг арыг.

Бүдүрүлге төлевилел күчүзү-биле ажылдап эгелээш, бүгү деңнелдиң бюджеттеринче 87,2 млн рубль түңнүг үндүрүг төлевирлерин база чыылдаларны киирерин Тываның Экономиктиг сайзырал яамызы санаан.


Возврат к списку