Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Июль 6 — Ыдыктыг XIV Далай-Ламаның төрүттүнген хүнү

Июль 6 — Ыдыктыг XIV Далай-Ламаның төрүттүнген хүнү 07.07.2014

Июль 6-да бүгү делегейниң буддистериниң Энерелдиг баштыңы — Ыдыктыг Далай-Лама Башкывыстың төрүттүнген хүнү. Ол хүн көк Аът чылының чайының ортаа ак Аът айының 9 чаазы хуулгаазын хүн-биле дүгжүп, капсырлажып турары – эки демдек. Бойдустуң бир онзагай үези. Бо хуулгаазын үеде чүгле буддистер эвес, а бүгү депшилгелиг кижи төрелгетен Ыдыктыг Башкывыстың ханы уткалыг өөредиинге долу бүзүрелин илередип, делегейге тайбың чорукче чүткүлдүг чоруп турар.

Ыдыктыг Башкының бүгү Россияның буддистеринге Индияда чорудуп турар Өндүр Өөредилгезинге Тываның чүдүкчүлериниң идепкейлиг киржип турары өөрүнчүг. Эң ылаңгыя аныяктарның интернет болгаш өске-даа массалыг информация чепсектерин дамчыштыр шажынга сонуургалы бедип турары илдең.

«Цеченлиң» солунда Тывавыстың улуг Россия-биле демнежилгезиниң төөгүлүг чылында Ыдыктыг Башкывыстың биске өргээн Өөредиин парлап эгелээни — буянныг  үүле. Ыдыктыг Башкывыстың төрээн айын уткуштур онзагай белек – Тывавыстың мугур 100 харлаар  найысылалынга улуг хүрээ тудар дээш ачы-буян фондузун ажытканы. Тываның өргүн чону Чагытай хөлдүң эриинде шажынның Даян төвүн бир демниг ажытканы – база төөгүлүг өөрүнчүг белек. «СТС-Кызыл» теле-дамчыдылгада Далай-Лама Башкывыстың Өөредиин бүгүдеге дамчыдып турары –кайгамчык айыс күш.

Ыдыктыг Башкывыстың төрүттүнген хүнүн демдеглээри дээрге, ооң Өндүр Өөредиин, чагыгларын, суртаалдарын, сагылдарын хүнден хүнче амыдыралга, ажыл-херекке боттандырары болур.

Сүзүглел-биле Тываның Камбы-ламазы  Тензин Цултим.                 


Возврат к списку