Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аалчывыс — Маяковский театры

Аалчывыс — Маяковский театры 22.06.2014

Культура амыдыралы

Россияның сураглыг театрларының бирээзи – Владимир Маяковский аттыг академиктиг шии театры Тывага, июнь 27-ден июль 2-ге чедир, В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга чеди хонуктуң дургузунда шилиттинген шиилерин тыва көрүкчүге бараалгадыр. Тываның Россия-биле демнежилгезиниң 100 чылын уткуштур москвачыларның «белээн» магадап көөр аргалыг болуп турарывыс бо.

Кайы-даа театрның гастрольдарын баш удур планнап каан турар ужурлуг, ынчангаш кандыг транспорт-биле чедерин, каяа чурттаарын, көрүкчүге таарыштыр кандыг репертуар шилип көргүзерин, декорация-дерилдезин, өртек-үнезин тодарадып, дугуржур ажылдар-ла хөй. Федералдыг гастроль төвүнден Тывага беш шии көргүзер санал киирерге, Маяковский аттыг театрның коллективи нарын айтырыгларга таварышканы чугаажок, чүге дизе Москва—Кызыл деп самолет рейзи чок, беш шииниң каасталга дериг-херекселдериниң чүъгү хөй, 84 кижиниң удуур-чыдар чери дизе-ле… Ооң кадында Маяковский театрының Тывага гастрольдары «Хөөмей — Төп Азия чоннарының культуразының эртинези» делегей чергелиг 7-ги этнохөгжүм симпозиуму-биле дакпырлажып турар. Ынчалза-даа Маяковский аттыг театрның болгаш В.Көк-оол аттыг театрның администраторлары улуг ажылды хынамчалыы-биле кылып, кыска үениң дургузунда дугуржулганы чедимчелиг чоруткан.

Найысылал Москвадан кино болгаш театрның ат-сураглыг артистери Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Анна Ардова, Ольга Прокофьева, Любовь Руденко, Зоя Кайдановская болгаш өскелер-даа келир.

Беш хүн дургузунда Ф. Достоевскийниң «Дядюшкин сон» (27.06, 18 шакта), С.Денисовтуң «Девять по десять» (28.06.18 шакта), М.Ивашкявичюстуң «Кант» (29.06. 18 шакта), А.Островскийниң «Не все коту масленица» (30.06. 18 шакта), Н.Гогольдуң «Женитьба» (01-02.06. 18 шакта) деп шиилерин көөрүнче далажыңар. Билеттерниң өртээ — 500 рубль.

Светлана Дачын-Хөө.

"Шын" солун


Возврат к списку