Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада дыңнадыышкын системазын бүрүнү-биле эде чаартыр ажылдар эгелээн

Тывада дыңнадыышкын системазын бүрүнү-биле эде чаартыр ажылдар эгелээн 14.06.2024

Владимир Путинниң чурттакчы чонга онза байдал дугайында дыңнадыр системаны сайзыраңгайжыдар дээн даалгазын күүседип, Тываның Чазаа «Ростелеком»-нуң Красноярск филиалы-биле кады ажылдажылга дугайында керээни чарган. Керээ езугаар амгы үениң чаа дериг-хереселин чыл төнчүзүнге чедир Тывага ажылдадыр. Ол регионнуң хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албанының киржилгези-биле кады ажылдаар.
  

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг келир үениң чугула ажылы кайы хире чоруп турарын тайылбырлап тура, бөгүнде төлевилелдиң төлевилел-смета документациязы беленин дыңнаткан. Ынаар 430 млн рубль инвестиция салыышкыны көрдүнген. Тываның Чазаа-биле дугуржулга езугаар «Ростелеком» ол акша-хөреңгини салыр, ооң соонда регион чарыгдалдарны элээн каш чылда эгидер.

 
«Россияда дыңнадыышкын системазын сайзыражыр дээн даалганы «Ростелеком»-биле кады ажылдааш, дүрген боттандырып тур бис. Тывада 70 чурттакчылыг черлерде амгы үениң чаа дериг-херекселин тургузуп, кошкаш, ажылдаткан. Ынчан чурттакчы чоннуң 85 хуузу онза байдал дугайында дыңнадыгны үезинде алыр. Ол боттуг түңнелди бээр» – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.
 
Бойдус база техногенниг уржуктардан айыылдың үнүп болурунуң, сагыыр дүрүмнер база камгалал хемчеглер дугайында дүрген дыңнадыгны Тываның чурттакчыларынга үе шаанда дыңнадыр системаның беленин хандырары – төлевилелдиң сорулгазы. Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Олег Лукин хөй кижилерге дыңнадыг системазын онза байдалдарда база ажыглап болурун чугаалаан.
 
«Бир эвес онза, техногенниг байдалдар тургустуна бергенде, ол система боду-ла айыыл сигналын дыңнадыр ийикпе, азы республиканың чурттакчы чонунуң хөй кезиинге үн-биле дыңнадыр. Ол система автоматчыткан база шупту чаңгыс аай диспетчер албаннары-биле коштунган болгаш, өске платформаларга хамаарышпас. Чурттакчылыг черниң шөлүн, ооң турар черин база бедиин көрүп, бирден үш чедир санныг комплект дериг-херекселдерни салыр. Хөй кижи дыңнап каар кылдыр, дериг-херекселдерни улуг муниципалдыг оран-саваларга, эмнелгелерге, чагырга черлеринге, школаларга салыр. 127 дериг-херексел комплектилерин тургузар» – деп, «Ростелекомнуң» Красноярск филиалының директору Алексей Усатов керээге ат салганының соонда чугаалаан.
 
РФ-тиң хоойлужудулгазында көрдүнген садыглаашкын ажылының түңнели-биле чарган чамдык керээлер техниктиг болгаш организастыг тодаргай хемчеглерни боттандырар. «2014–2025 чылдарда чурттакчы чоннуң болгаш девискээрлерниң камгалалы, суг объектилеринге кижилерниң айыыл чок чоруун хандырары» күрүне программазы-биле төлевилелди акшаландырар. 


Возврат к списку