Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада бедик деңнелдиң маргылдааларынга чемпионнаан болгаш шаңналдыг черлер ээлээн спортчуларга бажың садып азы тудуп алырынга субсидияның үстүкү хемчээлин 3 млн рубль чедир көвүдеткен

Тывада бедик деңнелдиң маргылдааларынга чемпионнаан болгаш шаңналдыг черлер ээлээн спортчуларга бажың садып азы тудуп алырынга субсидияның үстүкү хемчээлин 3 млн рубль чедир көвүдеткен 20.05.2022 Россия чемпионаттарындан эгелээш Олимпийжи оюннарга чедир дээди чаданың маргылдааларынга шаңналдыг черлерже үнген тыва спортчуларга база оларның тренерлеринге чуртталга байдалын экижидер күзели бар болза, эрге-чагырганың талазындан улуг деткимчени бээр.

 2011 чылдан тура ындыг спортчуларга 1,5 млн рубльдиң сертификаттарын тыпсып турган болза, бөгүн субсидияның хемчээлин 3 млн рубль чедир улгаттырган. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг май 18-те, ол бөлүктүң хамаатыларынга субсидия бээриниң чогуур чурумунга өскертилгелер киирген доктаалга атты салган.

Олимпийжи, паралимпийжи, сурдлимпийжи оюннарга, Россия чемпионаттарынга база бирги чер дээш маргылдааларга, спорттуң олимпийжи хевирлеринге Европа база делегей чемпиону азы призеру ат алган, спорттуң олимпийжи эвес хевирлеринге чемпионнаан, спорттуң национал хевирлеринге бүгү-делегей маргылдааларынга тиилээн Тываның спортчулары дузаламчыны алырын документиде айыткан. Субсидияны оларның спортчу тренерлеринге база төлээр.

 Субсидия алыкчылары ону белен бажың садып алырынга, хуу чуртталга бажыңы тудуп алырын акшаландырарынга, ооң мурнунда тудуп эгелеп алганы тудуун доозарынга, хөй аалдыг чуртталга бажыңының тудуунга үлүүн киириштирер керээ-биле квартира садып алырынга, ол ышкаш бажың тудуп (садып) алыр дээш алганы чээлизин дуглаарынга ажыглап болур.

Бир эвес субсидия акшазын өске сорулгага ажыглап кааптар болза, алган акшазын республиканың казназынче эгидери албан.

Возврат к списку